Utwórz fakturę

EUROPLAKAT- INTERWERB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Nazwa firmy EUROPLAKAT- INTERWERB
Stan Zniszczono
PIN 00643939
TIN 2020351652
Numer VAT SK2020351652
Data utworzenia 21 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROPLAKAT- INTERWERB
Kopčianska 92
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 222 138 €
Zysk 72 379 €
Dane kontaktowe
E-mail ispa@ispa.sk
witryna internetowa http://www.ispa.sk;http://www.jcdecaux.sk
Telefon(y) +421268207523, +421268207533, +421268207514
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 314,802
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,375
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,375
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,153
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 222
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 312,350
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,058
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,058
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 292,089
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 287,825
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 287,825
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,264
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,203
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 65
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,138
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 77
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 77
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 314,802
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 295,673
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 136,925
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 136,925
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 14,585
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 14,585
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 71,784
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 71,784
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 72,379
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,129
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,759
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,759
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 730
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 730
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 730
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,640
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 14,640
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 222,138
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 221,118
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 550
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 470
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,225
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,414
D. Usług (účtová grupa 51) 116,144
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,888
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,309
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,309
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 470
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 92,913
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 96,560
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 135
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 135
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -120
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 92,793
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,414
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,670
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -256
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 72,379
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016
 • PIN :00643939 TIN: 2020351652 Numer VAT: SK2020351652
 • Zarejestrowana siedziba: EUROPLAKAT- INTERWERB, Kopčianska 92, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 styczeń 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.12.2015Zrušené obchodné meno:
   EUROPLAKAT- INTERWERB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 851 01
   01.06.2005Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 851 01
   21.01.1991Nové obchodné meno:
   EUROPLAKAT- INTERWERB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným