Utwórz fakturę

Ravson - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Ravson
PIN 00644021
TIN 2020344051
Numer VAT SK2020344051
Data utworzenia 04 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Ravson
Družobná 65
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 320 741 €
Zysk 25 014 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245520304
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 386,344
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 223,445
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 223,445
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 70,537
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 44,150
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 108,758
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 160,451
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,677
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 10,677
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 70,081
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 68,961
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,961
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,120
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 79,693
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,898
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 73,795
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,448
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,448
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 386,344
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,202
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,885
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,885
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,014
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 350,142
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 184
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 184
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 347,717
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 84,886
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,886
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 227,506
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,143
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 789
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,393
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,241
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,241
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,316,293
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,320,741
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,307,173
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,120
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,448
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,278,480
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,152,530
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,686
D. Usług (účtová grupa 51) 77,312
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 29,241
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,210
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,079
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,952
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,996
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,453
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,453
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -5,738
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 42,261
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 67,765
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 514
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 509
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,736
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,093
2. Pozostałe koszty (562A) 9,093
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,643
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,222
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,039
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,025
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,025
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 25,014
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00644021 TIN: 2020344051 Numer VAT: SK2020344051
 • Zarejestrowana siedziba: Ravson, Družobná 65, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06 04.03.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dušan Behúň 6 639 € (100%) Družobná 65 Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.04.2011Nové sidlo:
   Družobná 65 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 04.03.1991
   29.04.2011Zrušené sidlo:
   72 Miloslavov 900 42
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 04.03.1991
   27.10.2004Noví spoločníci:
   Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 04.03.1991
   26.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   26.01.2000Nové sidlo:
   72 Miloslavov 900 42
   25.01.2000Zrušené sidlo:
   Adámiho 15 Bratislava 841 05
   24.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   23.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   14.01.1998Nové obchodné meno:
   Ravson s.r.o.
   13.01.1998Zrušené obchodné meno:
   Ravago, s.r.o.
   19.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   18.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   28.02.1994Nové obchodné meno:
   Ravago, s.r.o.
   27.02.1994Zrušené obchodné meno:
   D.B. Trading spol. s r.o.
   07.04.1993Nové sidlo:
   Adámiho 15 Bratislava 841 05
   06.04.1993Zrušené sidlo:
   Žalmanova 15 Bratislava 841 05
   18.06.1992Nové sidlo:
   Žalmanova 15 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám
   služby občanom a organizáciám, spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov
   zahraničnoobchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   17.06.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám /okrem tovarov na ktoré treba osobitné povolenie
   obchodné, sprostredkovateľské, obstarávateľské a iné služby pre organizácie
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.03.1991Nové obchodné meno:
   D.B. Trading spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám /okrem tovarov na ktoré treba osobitné povolenie
   obchodné, sprostredkovateľské, obstarávateľské a iné služby pre organizácie
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia