Utwórz fakturę

LIONS & PARTNERS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LIONS & PARTNERS
PIN 00659215
TIN 2020363510
Numer VAT SK2020363510
Data utworzenia 29 grudzień 1988
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba LIONS & PARTNERS
Grösslingova 4
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 382 282 €
Zysk -23 147 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.lionspartners.sk
Telefon(y) +421252962368
Nr(y) faksu 0252962408
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,263,855
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,333,820
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,333,820
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 748,358
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 524,047
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 33,328
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 28,087
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,472,375
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 34,768
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 34,768
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,961
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,877
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,877
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 84
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,423,646
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 928,057
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 495,589
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 457,660
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 440,666
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,354
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 13,640
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,263,855
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,169,816
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,510,456
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,510,456
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 229,034
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 229,034
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 73,034
2. Inne fundusze (427, 42X) 73,034
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 380,439
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 407,746
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -27,307
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,147
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,033
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 564
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 564
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 84,953
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 80,049
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,049
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,473
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 894
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,519
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,018
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,516
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,516
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,006
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6,006
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 382,282
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 382,282
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 381,966
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 316
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 409,199
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 63,586
D. Usług (účtová grupa 51) 179,487
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,839
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,537
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,974
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,328
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,909
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 107,578
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 107,578
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,800
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -26,917
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 138,893
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,369
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6,369
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6,369
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,240
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,240
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 129
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -26,788
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -3,641
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,151
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,792
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -23,147
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00659215 TIN: 2020363510 Numer VAT: SK2020363510
 • Zarejestrowana siedziba: LIONS & PARTNERS, Grösslingova 4, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 grudzień 1988
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ela Štenclová predseda Björnsonova 5 Bratislava 811 05 01.11.2009
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ela Štenclová - predseda Björnsonova 5 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.11.2009
   30.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Tenczer - predseda Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2009
   30.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Tenczer - predseda Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2009
   29.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Margita Čulenová - člen Povraznícka 3048/13 Bratislava
   Ing. Ivan Janičina - predseda 99 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 16.06.2000
   Róbert Tenczer - člen Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 22.08.2002
   20.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Róbert Tenczer - člen Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 22.08.2002
   19.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Tenczer - člen Dunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 22.08.2002
   20.08.2003Nové obchodné meno:
   LIONS & PARTNERS, a.s.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   19.08.2003Zrušené obchodné meno:
   EXRENT, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 814 18
   28.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Janičina - predseda 99 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 16.06.2000
   Róbert Tenczer - člen Dunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 22.08.2002
   27.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Janičina 99 Miloslavov 900 42
   Ladislav Végh - predseda Mánesovo nám. 1233/8 Bratislava Skončenie funkcie: 22.08.2002
   11.12.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak tieto slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov
   prednášková činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   upratovacie, čistiace a tepovacie práce
   skladovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   13.10.2000Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Margita Čulenová - člen Povraznícka 3048/13 Bratislava
   Ing. Ivan Janičina 99 Miloslavov 900 42
   Ladislav Végh - predseda Mánesovo nám. 1233/8 Bratislava Skončenie funkcie: 22.08.2002
   12.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Végh - predseda Mánesovo nám. 8 Bratislava
   Andrea Véghová - člen Budatínska 69 Bratislava
   Zuzana Véghová - člen Nemesszegská 132/4 Dunajská Streda
   17.12.1999Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
   faktoring a forfaiting
   14.12.1998Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Végh - predseda Mánesovo nám. 8 Bratislava
   Andrea Véghová - člen Budatínska 69 Bratislava
   Zuzana Véghová - člen Nemesszegská 132/4 Dunajská Streda
   13.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Čavara - predseda predstavenstva Karola Adlera 22 Bratislava 841 02
   Ing. Mikuláš Hajtáš - člen predstavenstva a riaditeľ spol Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Ing. Dušan Krkoška - člen predstavenstva Jašíkova 8 Bratislava 827 61
   24.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Čavara - predseda predstavenstva Karola Adlera 22 Bratislava 841 02
   Ing. Mikuláš Hajtáš - člen predstavenstva a riaditeľ spol Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Ing. Dušan Krkoška - člen predstavenstva Jašíkova 8 Bratislava 827 61
   23.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bachníček Hečkova 16 Bratislava 831 05
   JUDr. Vladimír Pavlov Floriánska 6 Košice - mestská časť Barca 040 01
   Ing. Peter Podstrelenec Muškátová 22 Pezinok 902 01
   23.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bachníček Hečkova 16 Bratislava 831 05
   JUDr. Vladimír Pavlov Floriánska 6 Košice - mestská časť Barca 040 01
   Ing. Peter Podstrelenec Muškátová 22 Pezinok 902 01
   22.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alžbeta Gajdošíková - člen Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hajtáš - predseda Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Masár - člen Líščie Nivy 10 Bratislava
   05.01.1996Nové obchodné meno:
   EXRENT, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom iných strojov a prístrojov
   podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a investícií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Alžbeta Gajdošíková - člen Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hajtáš - predseda Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Masár - člen Líščie Nivy 10 Bratislava
   04.01.1996Zrušené obchodné meno:
   SST, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Alžbeta Gajdošíková - člen Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Igor Guspan - predseda Vojenská 9 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Jozef Masár - člen Líščie Nivy 10 Bratislava
   15.03.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov a služby spojené s poskytovaním prenájmu
   leasing motorových vozidiel a leasing spotrebného a priemyselného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Alžbeta Gajdošíková - člen Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Igor Guspan - predseda Vojenská 9 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Jozef Masár - člen Líščie Nivy 10 Bratislava
   14.03.1995Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie sekretárskych, konferenčných a iných služieb, predovšetkým pre akcioná- rov, zastupovanie akcionárov a iných práv- nických osôb pri obchodných a iných rokova- niach podľa požiadaviek, predovšetkým v Bratislave, sprostredkovanie nákupu a pre- daja strojárskehospotrebného tovaru, vráta- ne jeho servisu
   nákup a predaj strojárskeho spotrebného to- varu, sprostredkovanie nákupu materiálu, strojov a zariadení, prenájom nebytových priestorov, predovšetkým akcionárom
   zahraničnoobchodná činnosť
   sprostredkovanie auditorskej činnosti
   leasing hnuteľných vecí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ferančík - člen Bakošova 38 Bratislava
   Ing. František Lenárd - predseda predstavenstva a riaditeľ Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Marián Vrabec - člen Dlhá 76 Nitra
   06.03.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Ferančík - člen Bakošova 38 Bratislava
   Ing. František Lenárd - predseda predstavenstva a riaditeľ Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Marián Vrabec - člen Dlhá 76 Nitra
   05.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Bogyo - podpredseda Hostianska 9 Topoľčianky
   Ing. Martin Ciran Obrancov mieru 26 Poprad
   Ing. František Lenárd - člen a riaditeľ spoločnosti Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. - podpredseda predstavenstva Pod Poľom 12 Trenčín
   Ing. Ján Žuffa - predseda Rumančekova 36 Bratislava
   Ing. Ľubomír Ryška Hálkova 1 Havířov - Bludovice Česká republika
   Ing. Miroslav Srb Tupolevova 585 Praha 9 - Letňany Česká republika
   06.09.1993Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 814 18
   Nové predmety činnosti:
   leasing hnuteľných vecí
   05.09.1993Zrušené sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava
   08.07.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Lenárd - člen a riaditeľ spoločnosti Hanulova 9 Bratislava
   07.07.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Lenard - poverený riadením akciovej spoločno Hanulova 9 Bratislava
   29.12.1988Nové obchodné meno:
   SST, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie sekretárskych, konferenčných a iných služieb, predovšetkým pre akcioná- rov, zastupovanie akcionárov a iných práv- nických osôb pri obchodných a iných rokova- niach podľa požiadaviek, predovšetkým v Bratislave, sprostredkovanie nákupu a pre- daja strojárskehospotrebného tovaru, vráta- ne jeho servisu
   nákup a predaj strojárskeho spotrebného to- varu, sprostredkovanie nákupu materiálu, strojov a zariadení, prenájom nebytových priestorov, predovšetkým akcionárom
   zahraničnoobchodná činnosť
   sprostredkovanie auditorskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Bogyo - podpredseda Hostianska 9 Topoľčianky
   Ing. Martin Ciran Obrancov mieru 26 Poprad
   Ing. František Lenard - poverený riadením akciovej spoločno Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. - podpredseda predstavenstva Pod Poľom 12 Trenčín
   Ing. Ján Žuffa - predseda Rumančekova 36 Bratislava
   Ing. Ľubomír Ryška Hálkova 1 Havířov - Bludovice Česká republika
   Ing. Miroslav Srb Tupolevova 585 Praha 9 - Letňany Česká republika