Utwórz fakturę

Brown - Immo Slov, Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Brown - Immo Slov, Bratislava
PIN 00678554
TIN 2020301371
Numer VAT SK2020301371
Data utworzenia 25 kwiecień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Brown - Immo Slov, Bratislava
Laurinská 3
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 283 816 €
Zysk -47 342 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254433865
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,362,536
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,362,536
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 54,635
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 26,698
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 310
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,627
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,417,171
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 830,387
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 360,220
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 360,220
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 72,044
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 445,465
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -47,342
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 586,784
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 542,605
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 39,640
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,237
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,976
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,427
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,539
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 283,816
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 283,093
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 723
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 296,858
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,482
C. Usług (účtová grupa 51) 140,574
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,223
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 135,773
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,807
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,999
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -13,042
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 136,037
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 33,341
M. Koszty oprocentowania (562) 32,944
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 397
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -33,340
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -46,382
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -47,342
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00678554 TIN: 2020301371 Numer VAT: SK2020301371
 • Zarejestrowana siedziba: Brown - Immo Slov, Bratislava, Laurinská 3, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 kwiecień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing.arch. Adam Kanner člen Biberstrasse 22 Viedeň 2010 Rakúska republika 14.10.2003
  Michal Kiraľvarga Cejkov 350 Cejkov 076 05 21.07.2000
  Dr. Karl Glatzel predseda Plankeng. 6/38 Wien 1010 Rakúska republika 12.05.1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.06.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.arch. Adam Kanner - člen Biberstrasse 22 Viedeň 2010 Rakúska republika Vznik funkcie: 14.10.2003
   04.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Gabriel Gažo Koniarekova 5 Trnava Vznik funkcie: 20.08.1998
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Michal Kiraľvarga Cejkov 350 Cejkov 076 05 Vznik funkcie: 21.07.2000
   Dr. Gabriel Gažo Koniarekova 5 Trnava Vznik funkcie: 20.08.1998
   Dr. Karl Glatzel - predseda predstavenstva Plankeng. 6/38 Wien 1010 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.05.1992
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Gabriel Gažo Koniarekova 5 Trnava
   Michal Kiraľvarga Cejkov 350 Cejkov 076 05
   Dr. Karl Glatzel - predseda predstavenstva Plankeng. 6/38 Wien 1010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Laurinská 3 Bratislava
   15.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Michal Kiraľvarga Cejkov 350 Cejkov 076 05
   14.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Vladimír Neuschl Komenského 3 Modra 900 01
   12.01.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti investičnej výstavby
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Vladimír Neuschl Komenského 3 Modra 900 01
   11.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Vladimír Neuschl - člen predstavenstva Záhradná 51 Veľké Kapušany
   27.11.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Gabriel Gažo Koniarekova 5 Trnava
   26.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dipl. Ing. Róbert Jex - člen predstavenstva Lipského 4 Bratislava
   Renáta Varjuová - člen predstavenstva Seressa 10 Komárno
   01.10.1997Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Róbert Jex - člen predstavenstva Lipského 4 Bratislava
   Dipl. Ing. Vladimír Neuschl - člen predstavenstva Záhradná 51 Veľké Kapušany
   Renáta Varjuová - člen predstavenstva Seressa 10 Komárno
   Dr. Karl Glatzel - predseda predstavenstva Plankeng. 6/38 Wien 1010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Laurinská 3 Bratislava
   30.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Strečanská Trieda SNP 42 Košice
   Mgr. Boris Strečanský - člen predstavenstva Ovručská 14 Bratislava
   Dr. Karl Glatzel - predseda predstavenstva Plankeng. 6/38 Wien 1010 Rakúska republika
   Adam Kanner - člen predstavenstva Weihburggasse 18-20 Wien 1010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Laurinská 3 Bratislava
   06.10.1993Nové obchodné meno:
   Brown - Immo Slov, a.s., Bratislava
   Nové sidlo:
   Laurinská 3 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iba základných služieb s prenájmom spojených
   správa vlastného majetku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Adriana Strečanská Trieda SNP 42 Košice
   Mgr. Boris Strečanský - člen predstavenstva Ovručská 14 Bratislava
   Dr. Karl Glatzel - predseda predstavenstva Plankeng. 6/38 Wien 1010 Rakúska republika
   Adam Kanner - člen predstavenstva Weihburggasse 18-20 Wien 1010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Laurinská 3 Bratislava
   05.10.1993Zrušené obchodné meno:
   Sumichrast - Brown a.s., Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Fándlyho 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie investorských činností súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou stavebných objektov, najmä občianskej vybavenosti
   výstavba zábavného komplexu (Disney land)
   propagácia vlastnej investorskej činnosti v zahraničí
   prevádzanie finančných, devízových, a kooperačných a komerčných operácií spojených s predmetom činnosti a podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Kallay Fándlyho 12 Bratislava
   Ing Ivan Knoška Hrušovská 3/a Bratislava
   JUDr. Tibor Meier Tvaroškova 7 Bratislava
   Harry Brown - predseda Park Avenue SOUTH 461 New York USA
   Michal Sumichrast Takoma Park Maryland 209 12 USA
   25.04.1990Nové obchodné meno:
   Sumichrast - Brown a.s., Bratislava
   Nové sidlo:
   Fándlyho 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie investorských činností súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou stavebných objektov, najmä občianskej vybavenosti
   výstavba zábavného komplexu (Disney land)
   propagácia vlastnej investorskej činnosti v zahraničí
   prevádzanie finančných, devízových, a kooperačných a komerčných operácií spojených s predmetom činnosti a podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Kallay Fándlyho 12 Bratislava
   Ing Ivan Knoška Hrušovská 3/a Bratislava
   JUDr. Tibor Meier Tvaroškova 7 Bratislava
   Harry Brown - predseda Park Avenue SOUTH 461 New York USA
   Michal Sumichrast Takoma Park Maryland 209 12 USA