Utwórz fakturę

VESNA, družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VESNA, družstvo
Stan Zniszczono
PIN 00678902
TIN 2020324746
Numer VAT SK2020324746
Data utworzenia 17 1993
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba VESNA, družstvo
Plavecký Štvrtok 199
90068
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 151 €
Zysk 8 600 €
Dane kontaktowe
E-mail vesna@nextra.sk
Telefon(y) 0343810056, 0669476669476
Telefon(y) kom. 0905320039
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 8,990
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 8,990
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,990
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,915
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 995
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 602
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,826
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 44,905
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,360
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,008
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,008
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 17,415
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 10,337
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,600
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,545
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 0
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,545
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,425
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 21,151
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 16,678
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 473
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 9,980
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,482
C. Usług (účtová grupa 51) 2,708
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 0
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 237
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,285
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 268
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11,171
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 8,961
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 58
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 3
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 55
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 204
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 204
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -146
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 11,025
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,425
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,600
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00678902 TIN: 2020324746 Numer VAT: SK2020324746
 • Zarejestrowana siedziba: VESNA, družstvo, Plavecký Štvrtok 199, 90068, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ester Ďuráková Plavecký Štvrtok 199 Plavecký Štvrtok 900 68 10.12.2009
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.12.2009Nové sidlo:
   Plavecký Štvrtok 199 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   Ester Ďuráková Plavecký Štvrtok 199 Plavecký Štvrtok 900 68
   09.12.2009Zrušené sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ester Ďuráková Kollárovo nám. 18 Bratislava
   13.03.2001Nové obchodné meno:
   VESNA, družstvo
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodnej činnosti a čiarových kódov
   tlač etikiet počítačovou technikou
   Nový štatutárny orgán:
   predseda
   Ester Ďuráková Kollárovo nám. 18 Bratislava
   12.03.2001Zrušené obchodné meno:
   VESNA vydavateľstvo a reklamná agentúra, družstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Čierny - predseda Račianska 17 Bratislava
   28.03.1996Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 08
   27.03.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 09
   17.03.1993Nové obchodné meno:
   VESNA vydavateľstvo a reklamná agentúra, družstvo
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   edičná činnosť
   agentúrna činnosť v reklame
   odbytová činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Čierny - predseda Račianska 17 Bratislava