Utwórz fakturę

ZENTAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZENTAX
PIN 00680010
TIN 2020290899
Numer VAT SK2020290899
Data utworzenia 29 maj 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZENTAX
Cintorínska 26
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 887 €
Zysk -554 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 418,174
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 103,612
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 99,858
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 82,853
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 17,005
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,754
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,754
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 314,562
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 269,924
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 269,924
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 269,924
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 44,638
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 169
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 44,469
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 418,174
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -263,736
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -296,376
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -296,376
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -554
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 681,910
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 681,910
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 355,662
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 355,662
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 37,257
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 288,991
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 887
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 887
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,399
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7
D. Usług (účtová grupa 51) 1,108
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 284
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -512
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,115
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 52
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 52
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -42
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -554
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015