Utwórz fakturę

PERFEKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Nazwa firmy PERFEKT
PIN 00680303
TIN 2020312074
Numer VAT SK2020312074
Data utworzenia 01 lipiec 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PERFEKT
Zimná 8
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 602 984 €
Zysk 6 183 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252493506, 0252499783, 0252499785, 0252499788, 0252621034, 0252444070
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 460,387
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 82,640
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 82,640
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 16,171
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 47,448
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,021
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 361,805
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 263,652
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,033
3. Produkty (123) - /194/ 201,818
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 60,801
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 46,741
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 46,741
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,741
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,412
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,521
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 49,891
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,942
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,743
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -801
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 460,387
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 227,900
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 54,437
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 54,437
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 42,156
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,888
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,888
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 114,236
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 114,236
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,183
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,054
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 58,349
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 5,889
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 1,881
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 50,579
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 163,303
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 64,413
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,413
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 30,259
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,290
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,510
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 44,831
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,402
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,402
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,433
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 785
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 5,648
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 469,014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 602,984
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 37,166
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 390,332
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 41,510
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 15,612
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 14,318
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,046
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 591,982
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 25,852
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,184
D. Usług (účtová grupa 51) 256,940
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 241,276
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 186,577
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 47,562
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,137
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,816
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,756
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,756
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,407
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,751
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,002
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 183,962
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,963
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 880
2. Pozostałe koszty (562A) 880
O. Walutowe straty (563) 15
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,068
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,938
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,064
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,183
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016
 • PIN :00680303 TIN: 2020312074 Numer VAT: SK2020312074
 • Zarejestrowana siedziba: PERFEKT, Zimná 8, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 lipiec 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Mázik podpredseda Líščie údolie 73 Bratislava 841 05 12.03.2016
  Mgr. Magdaléna Gocníková podpredsedníčka a riaditeľka Kazanská 44 Bratislava 821 06 28.09.2015
  Ing. Martin Drobný predseda Zimná 8 Bratislava 821 02 28.09.2015
  Ing. Matúš Matejíček člen Komárnická 14 Bratislava 821 03 26.05.2016
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.05.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Matejíček - člen predstavenstva Komárnická 14 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 26.05.2016
   13.04.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mázik - podpredseda predstavenstva Líščie údolie 73 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.03.2016
   04.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Drobný - predseda predstavenstva Zimná 8 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.09.2015
   Mgr. Magdaléna Gocníková - podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka Kazanská 44 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 28.09.2015
   29.01.1997Nové sidlo:
   Zimná 8 Bratislava 821 02
   24.02.1994Nové obchodné meno:
   PERFEKT a.s.
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických tlačovín;
   reklamná a propagačná činnosť;
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj;
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb;
   výstavnícka činnosť súvisiaca s predmetom podnikania;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.06.1990Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť