Utwórz fakturę

Vingast mestský podnik Bratislava v likvidá- cii - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Vingast mestský podnik Bratislava v likvidá- cii
PIN 00680427
TIN 2020796250
Data utworzenia 01 lipiec 1990
Company category Štátny podnik
Zarejestrowana siedziba Vingast mestský podnik Bratislava v likvidá- cii
Dulovo námestie 1
82108
Bratislava
Financial information
Zysk -56 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 527,012
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 526,864
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 148
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 527,012
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 527,012
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 663,055
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 663,055
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -135,987
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -56
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 56
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 56
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -56
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -56
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -56
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4312569.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00680427 TIN: 2020796250
 • Zarejestrowana siedziba: Vingast mestský podnik Bratislava v likvidá- cii, Dulovo námestie 1, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 lipiec 1990
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Ladislav Nemček ul.29.augusta 42. Pezinok
   15.05.1995Nové sidlo:
   Dulovo námestie 1 Bratislava 821 08
   14.05.1995Zrušené sidlo:
   Mickiewiczova 1 Bratislava
   25.12.1993Nové obchodné meno:
   Vingast mestský podnik Bratislava v likvidá- cii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   24.12.1993Zrušené obchodné meno:
   VINGAST, štátny podnik Bratislava v likvidá- cii
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   14.07.1992Nové obchodné meno:
   VINGAST, štátny podnik Bratislava v likvidá- cii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   13.07.1992Zrušené obchodné meno:
   V i n g a s t, štátny podnik Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.07.1990Nové obchodné meno:
   V i n g a s t, štátny podnik Bratislava
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti štátneho podniku Vingast je poskytovať služby verejného stravovania a ubytovania, s ktorými bezprostredne súvisí poskytovanie niektorých doplnkových služieb platených a neplatených, ako aj zabezpečovania výroby a predaja polotovarov a dietnych jedál.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing Ladislav Nemček ul.29.augusta 42. Pezinok