Utwórz fakturę

ATLAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.08.2016
Basic information
Nazwa firmy ATLAS
PIN 00680842
TIN 2020312305
Data utworzenia 18 czerwiec 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ATLAS
Okružná 3239
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 008 €
Zysk 8 938 €
Dane kontaktowe
E-mail atlas@atlas-arch.com
Telefon(y) 0243292828
Date of updating data: 09.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 30,002
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 30,002
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,735
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 367
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,617
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,033
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,422
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 52,737
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,463
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 39,833
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 39,833
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,950
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -12,258
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,938
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,274
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,233
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,741
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 818
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,376
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 547
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 28,008
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 28,008
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 17,668
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,357
C. Usług (účtová grupa 51) 10,434
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,016
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,385
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 476
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 10,340
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 13,217
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 286
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 286
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -285
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 10,055
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,117
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,938
Date of updating data: 09.08.2016
Date of updating data: 09.08.2016