Utwórz fakturę

MBL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MBL
PIN 00681903
TIN 2020293066
Numer VAT SK2020293066
Data utworzenia 02 lipiec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MBL
Pezinská 901/5
90025
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 199 574 €
Zysk -265 104 €
Dane kontaktowe
E-mail marcela@azsk.sk
Telefon(y) 0245943938
Telefon(y) kom. +421911909880, +421911909882
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,344,149
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,136,318
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,129,015
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 68,003
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 560,543
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 260,679
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 7,243
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,971
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 223,325
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 105
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 2,146
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 7,303
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 7,303
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,204,601
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 351,004
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,900
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 89,858
3. Produkty (123) - /194/ 185,343
4. Zwierzęta (124) - /195/ 64,093
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 810
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 841,701
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 812,419
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 812,419
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ -13,681
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 42,963
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,896
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,830
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,066
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,230
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,230
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,344,149
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 767,877
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 552,614
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 552,614
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,009,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,851
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,851
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 14,307
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 14,307
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -546,791
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -546,791
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -265,104
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,598,676
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,359
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,359
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,416,161
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,282,467
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,282,467
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,384
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,337
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,758
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 67,215
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,283
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,283
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 200,088
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -30,215
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -22,404
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) -22,404
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,154,129
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,199,574
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,139
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 768,006
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,534
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -8,613
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 35,285
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 37,843
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 335,380
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,429,702
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,111
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 400,690
D. Usług (účtová grupa 51) 122,402
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 206,049
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 146,270
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 50,425
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,354
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 35,431
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 582,626
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 582,626
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,735
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,658
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -230,128
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 299,148
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 627
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 627
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20,363
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,092
2. Pozostałe koszty (562A) 12,092
O. Walutowe straty (563) 44
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,227
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,736
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -249,864
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,240
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,240
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -265,104
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00681903 TIN: 2020293066 Numer VAT: SK2020293066
 • Zarejestrowana siedziba: MBL, Pezinská 901/5, 90025, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 lipiec 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Čambál Ružová 1749/12 Ivanka pri Dunaji 02.04.1997
  Slavomír Magál Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25 02.04.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Čambál 276 307 € (50%) Ružová 1749/12 Ivanka pri Dunaji
  Slavomír Magál 276 307 € (50%) Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.03.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   07.09.2007Nové predmety činnosti:
   budovanie golfových ihrísk v rozsahu voľnej živnosti
   jazda na koni
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   11.01.2006Nové sidlo:
   Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
   10.01.2006Zrušené sidlo:
   Roľnícka 142 Bratislava 831 07
   30.10.2004Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat - koní
   Nový štatutárny orgán:
   Slavomír Magál Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 02.04.1997
   29.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   11.03.2002Nové predmety činnosti:
   požičovňa a prenájom dopravných prostriedkov, strojov a zariadení
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   02.11.2000Noví spoločníci:
   Jozef Čambál Ružová 1749/12 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
   01.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   04.11.1998Noví spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   02.04.1997Nové sidlo:
   Roľnícka 142 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Čambál Ružová 1749/12 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   01.04.1997Zrušené sidlo:
   Fučíkova 10 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   19.05.1994Nové obchodné meno:
   MBL, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   ekologická činnosť a údržba zelene
   kompletizácia, prenájom a predaj filmových rekvizít
   prenájom zvierat pre filmové účely
   Noví spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   18.05.1994Zrušené obchodné meno:
   M B L - spol.s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   3. Výroba a predaj audiovizuálnych programov.
   4. Konzultačná a poradenská činnosť pri audiovizuálnych programoch.
   5. Prenájom pristorov, zvierat a zariadení.
   6. Poriadanie výcvikových kurzov a školení v povolených predmetoch činnosti.
   7. Ekologická činnosť.
   8. Strážna a detektívna činnosť.
   9. Nákladná autodoprava.
   10. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a zvukových záznamov.
   11. Konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu.
   2. Výroba, predaj a prenájom rekvizít.
   1. Zastupovanie účinkujúcich autorov poradenská činnosť pri ochrane ich práv v zmysle autorského zákona
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.07.1990Nové obchodné meno:
   M B L - spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fučíkova 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   3. Výroba a predaj audiovizuálnych programov.
   4. Konzultačná a poradenská činnosť pri audiovizuálnych programoch.
   5. Prenájom pristorov, zvierat a zariadení.
   6. Poriadanie výcvikových kurzov a školení v povolených predmetoch činnosti.
   7. Ekologická činnosť.
   8. Strážna a detektívna činnosť.
   9. Nákladná autodoprava.
   10. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a zvukových záznamov.
   11. Konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu.
   2. Výroba, predaj a prenájom rekvizít.
   1. Zastupovanie účinkujúcich autorov poradenská činnosť pri ochrane ich práv v zmysle autorského zákona
   Noví spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia