Utwórz fakturę

Talent, HZ CKV ZZZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Talent, HZ CKV ZZZ
Stan W likwidacji
PIN 00681946
TIN 2020796514
Data utworzenia 01 sierpień 1990
Company category Organizačná zložka podniku
Zarejestrowana siedziba Talent, HZ CKV ZZZ
Šafárikovo nám. 4
81102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00681946 TIN: 2020796514
 • Zarejestrowana siedziba: Talent, HZ CKV ZZZ, Šafárikovo nám. 4, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 sierpień 1990
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.04.1992Nové obchodné meno:
   Talent, HZ CKV ZZZ v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   14.04.1992Zrušené obchodné meno:
   TALENT, HZ CKV ZZZ
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vladimír Bajan Lenardova 2 Bratislava
   01.08.1990Nové obchodné meno:
   TALENT, HZ CKV ZZZ
   Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Organizačná zložka podniku
   Nové predmety činnosti:
   Správa, zveľaďovanie, údržba a ochrana majetku Zväzu záujmových združení zvereného TALENT-u, HZ CKV ZZZ do správy.
   Vykonávanie obchodných činností v oblasti reštauračného stravovania, prechodné ubytovania a vedľajších služieb podľa zatriedenia jednotlivých stredísk príslušným okresným národným výborom - odborom obchodu.
   Prevádzkovanie nehnuteľností Zväzu záujmových združení zverených TALENT-u,HZ CKV ZZZ do správy.
   Zabezpečovanie výroby, nákupu, skladovania a distribúcie materiálov potrebných pre činnosť orgánov a organizácií Zväzu záujmových združení.
   Materiálne, technické a organizačné zabezpečenie akcií a podujatí CKV Zväzu záujmových zariadení.
   Edičná a vydavateľská činnosť.
   Reprografické a tlačiarenské práce.
   Výstavnícka činnosť, dekoratérske a propagačné služby.
   Stavebné, údržbárske a remeselnícke práce, vrátane reštaurovania umeleckých diel a výrobkov.
   Predprojektové práce a ďalšie služby charakteru investičnej činnosti.
   Zamestnávanie mladých ľudí na základe dohôd o pracovnej činnosti v doplnkových službách pre právnické osoby a pre obyvateľstvo.
   Tvorba, tlač a predaj metodických a odborných materiálov z oblasti výpočtovej a automatizačnej techniky a vedeckotechnického rozvoja.
   Organizovanie kurzov, poskytovanie konzultácií, znalecká a sprostredkovateľská činnosť v oblasti vedecko-technického rozvoja.
   Výroba a predaj odborno-metodických, informačných, reklamných a reportážnych videofilmou. - Vývoj, výro
   Vývoj, výroba a predaj programového vybavenia polytechnických pomôcok a periférnych, aplikácií elektroniny a robotiky.
   Výroba a predaj architektonických, biotechnologických, designérskych, organizačných, konštrukčných a technických riešení a prototypov súvisiacich s vedecko-technickým rozvojom.
   Vývoj, výroba a predaj módneho oblečenia.
   Sprostredkovávanie vystúpení amatérskych kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovo-umeleckej činnosti.
   Organizovanie aukcií, lotérií a pod.
   Zriaďovanie a prevádzkovanie stávkových kancelárií.
   Organizovanie spoločenských, náučných, technických, kultúrnych a športových akcií, podujatí,prehliadok, školení, kurzov a pod. - Poskytovanie poradenských služieb.
   Poskytovanie poradenských služieb.
   Zriaďovanie a prevádzkovanie klubových zariadení záujmovo-umeleckej, športovej a vedecko-technickej činnosti.
   Zriaďovanie a prevádzkovanie turistických základní, campingových táborísk,lyžiarskych vlekov, parkovísk, kúpalísk a pod.
   Zriaďovanie a prevádzkovanie stredísk umeleckej výroby.
   Zriaďovanie a prevádzkovanie požičovní športových a turistických potrieb.
   Sprostredkovávanie znaleckých činností a odborných posudkov v oblasti ohodnocovania umeleckých diel a výrobkov.
   Sprostredkovávanie znaleckých činností a odborných posudkov v oblasti ohodnocovania umeleckých diel a výrobkov.
   Prevádzkovanie hracích automatov a ďalších zariadení spoločenskej zábavy.
   Zriaďovanie a prevádzkovanie vlastných predajní na predaj výrobkov z vlastnej činnosti, ako aj z činnosti iných právnických osôb a občanov.
   Triedenie druhotných surovín a ich predaj iným organizáciám a inštitúciám.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vladimír Bajan Lenardova 2 Bratislava