Utwórz fakturę

ENVIROPLAST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ENVIROPLAST
PIN 00682055
TIN 2020299534
Numer VAT SK2020299534
Data utworzenia 14 czerwiec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENVIROPLAST
Strojnícka 97
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 928 639 €
Zysk 18 943 €
Dane kontaktowe
E-mail enviroplast@enviroplast.sk
witryna internetowa http://www.enviroplast.sk
Telefon(y) +421243422678, +421243422680, +421317782304
Telefon(y) kom. +421917886666
Nr(y) faksu 0317782304, 0243422680
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 310,231
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 223,596
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 223,596
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 11,451
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 93,059
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 119,086
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 86,040
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,084
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,008
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 76
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 77,967
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 65,513
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,513
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,454
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,989
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 579
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,410
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 595
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 595
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 310,231
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 185,473
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 159,227
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 159,227
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,943
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 124,758
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 50,467
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,691
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 46,776
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 68,110
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 60,847
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 60,847
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,437
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,826
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,181
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,181
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 928,639
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,345
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 905,616
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,176
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,502
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 897,656
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,436
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 524,488
D. Usług (účtová grupa 51) 186,273
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 86,573
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 63,738
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,336
4. Koszty społeczne (527, 528) 499
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,877
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 90,933
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 90,933
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,076
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,983
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 204,940
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,984
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,705
2. Pozostałe koszty (562A) 2,705
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 279
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,980
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 28,003
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,060
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,060
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,943
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00682055 TIN: 2020299534 Numer VAT: SK2020299534
 • Zarejestrowana siedziba: ENVIROPLAST, Strojnícka 97, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 czerwiec 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Stanislav Szimcsik Jasencova 18 Bratislava 841 07 30.07.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Stanislav Szimcsik 6 639 € (100%) Jasencova 18 Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.02.2011Nové sidlo:
   Strojnícka 97 Bratislava 821 05
   18.02.2011Zrušené sidlo:
   Slowackého 36 Bratislava 821 04
   06.05.2006Nové sidlo:
   Slowackého 36 Bratislava 821 04
   05.05.2006Zrušené sidlo:
   Kamenárska 20 Bratislava 821 04
   30.07.2005Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimcsik Jasencova 18 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Szimcsik Jasencova 18 Bratislava 841 07
   29.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimcsik Hany Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Szimcsik Hany Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   06.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimcsik Hany Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Szimcsik Hany Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   05.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   17.09.2001Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   16.09.2001Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   19.07.1999Nové sidlo:
   Kamenárska 20 Bratislava 821 04
   18.07.1999Zrušené sidlo:
   Kollárovo nám. 20 Bratislava 811 06
   24.08.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   23.08.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   18.12.1995Nové sidlo:
   Kollárovo nám. 20 Bratislava 811 06
   17.12.1995Zrušené sidlo:
   Vidlicova 9 Bratislava 831 01
   02.09.1993Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   01.09.1993Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Raketová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.11.1992Nové sidlo:
   Vidlicova 9 Bratislava 831 01
   29.11.1992Zrušené sidlo:
   Júnová 6 Bratislava
   14.06.1990Nové obchodné meno:
   ENVIROPLAST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Júnová 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj plastových výrobkov
   rastlinná a živočíšna poľnohospodárska výroba spojená s predajom
   obchodno - sprostredkovateľská a zaobstarávacia činnosť v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva
   Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Raketová 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia