Utwórz fakturę

MP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MP
PIN 00682497
TIN 2020362102
Numer VAT SK2020362102
Data utworzenia 24 lipiec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MP
Bernolákovská 65
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 604 192 €
Zysk -49 809 €
Dane kontaktowe
E-mail gimmi@gimmi.sk
Telefon(y) +421245943612
Nr(y) faksu 0244459797
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 379,004
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 62,124
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,450
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,450
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 50,404
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 601
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,218
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 18,585
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 10,270
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 10,270
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 315,375
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 27,228
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 27,228
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 196,962
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 191,428
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 191,428
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,152
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,382
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 91,185
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,623
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 65,562
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,505
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,505
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 379,004
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -49,141
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 232,868
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -238,839
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,039
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -240,878
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -49,809
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 428,145
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,198
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,198
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 420,828
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 286,206
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 286,206
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 121,562
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,477
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,066
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,140
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 377
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,119
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,119
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 600,731
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 604,192
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 43,431
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 557,300
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 83
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,378
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 650,337
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 46,482
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 81,242
D. Usług (účtová grupa 51) 463,375
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 41,419
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,624
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,616
4. Koszty społeczne (527, 528) 179
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 617
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,270
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,270
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 932
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -46,145
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,632
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 786
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 786
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -784
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -46,929
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -49,809
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00682497 TIN: 2020362102 Numer VAT: SK2020362102
 • Zarejestrowana siedziba: MP, Bernolákovská 65, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Data utworzenia: 24 lipiec 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji 27.11.1998
  Anna Pondušová Malacká 53 Pezinok 27.11.1998
  Marie Pondušová konateľ Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.03.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Martin Ponduša 6 639 € (100%) Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.02.2007Nové sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 900 28
   27.02.2007Zrušené sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 915 01
   19.03.2004Nové sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marie Pondušová - konateľ Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.03.2004
   18.03.2004Zrušené sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji Skončenie funkcie: 11.07.2002
   27.11.1998Nové obchodné meno:
   MP spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji
   Anna Pondušová Malacká 53 Pezinok
   Ing. Karol Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji Skončenie funkcie: 11.07.2002
   26.11.1998Zrušené obchodné meno:
   MP spol. s. r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   4. Dovoz pre vlastnú potrebu organizácie.
   3. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1 rozsahu povolenia.
   2. Dovoz a vývoz vecí v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb.
   sprostredkovania v oblasti reklamy a inzercia
   propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane organizovania ich účasti na výstavách a veľtrhoch
   poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti obchodu
   obchodného zastupovania
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou :
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.8.1990 pod č.j. 13/9659/133/90, reistr. č.108001489 v tomto rozsahu:
   export a import tovaru všetkého druhu /okrem takého, ktorého predaj či nákup vyžaduje osobitné povolenie/
   Zrušeny spoločníci:
   UIng. Martin Podnuša Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.04.1992Nové predmety činnosti:
   iné služby polygrafického priemyslu
   vydavateľské činnosti
   iný veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   maloobchod mimo riadnej predajne
   výskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo
   reklamné činnosti
   fotografické služby
   veľtrhy a zábavné parky
   sekretárske služby a preklady /vr. tlmočníckych služieb/
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.04.1992Zrušeny predmety činnosti:
   komplexná reklamná a agentúrna činnosť
   zastupovania v rámci obchodných rokovaní
   agentúra činnosť pre tuzemsko v oblasti obchodných podnikateľských vzťahov
   prieskum trhu a poskutovanie informácií na trhu o vývojových trendoch trhu u vybranej skupiny tovarov a výrobkov
   poradenská služba podnikateľom a prispôsobovaní výrobkov dopytu na trhu v tuzemsku
   budovanie komunikačných kanálov cez reklamu, organizovaní stretnutí, kontaktov v rámci inzercie
   poskytovanie uzatvorenia obchodných kontaktov v tuzemsku
   pomoc pri komerčných jednaniach
   vykonáva ďaľšiu činnosť podľa želania v oblasti výskumu trhu
   zabezpečovanie kúpy a predaja reklamných práv
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.07.1990Nové obchodné meno:
   MP spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   4. Dovoz pre vlastnú potrebu organizácie.
   3. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1 rozsahu povolenia.
   2. Dovoz a vývoz vecí v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb.
   sprostredkovania v oblasti reklamy a inzercia
   propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane organizovania ich účasti na výstavách a veľtrhoch
   poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti obchodu
   obchodného zastupovania
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou :
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.8.1990 pod č.j. 13/9659/133/90, reistr. č.108001489 v tomto rozsahu:
   komplexná reklamná a agentúrna činnosť
   zastupovania v rámci obchodných rokovaní
   agentúra činnosť pre tuzemsko v oblasti obchodných podnikateľských vzťahov
   prieskum trhu a poskutovanie informácií na trhu o vývojových trendoch trhu u vybranej skupiny tovarov a výrobkov
   poradenská služba podnikateľom a prispôsobovaní výrobkov dopytu na trhu v tuzemsku
   budovanie komunikačných kanálov cez reklamu, organizovaní stretnutí, kontaktov v rámci inzercie
   poskytovanie uzatvorenia obchodných kontaktov v tuzemsku
   pomoc pri komerčných jednaniach
   vykonáva ďaľšiu činnosť podľa želania v oblasti výskumu trhu
   zabezpečovanie kúpy a predaja reklamných práv
   export a import tovaru všetkého druhu /okrem takého, ktorého predaj či nákup vyžaduje osobitné povolenie/
   Noví spoločníci:
   UIng. Martin Podnuša Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia