Utwórz fakturę

TROKAN - KOSTKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.05.2016
Basic information
Nazwa firmy TROKAN - KOSTKA
Stan Zniszczono
PIN 00683183
TIN 2020332336
Numer VAT SK2020332336
Data utworzenia 21 sierpień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TROKAN - KOSTKA
Račianska 190
83105
Bratislava
Dane kontaktowe
E-mail mikus@versusprint.sk
Date of updating data: 05.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 0
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 0
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 0
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,290
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 687
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 687
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -23,616
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,616
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,290
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,220
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,220
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 70
Date of updating data: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 0
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 0
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 05.05.2016
Date of updating data: 05.05.2016
 • PIN :00683183 TIN: 2020332336 Numer VAT: SK2020332336
 • Zarejestrowana siedziba: TROKAN - KOSTKA, Račianska 190, 83105, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 sierpień 1990
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.05.2016Zrušené obchodné meno:
   TROKAN - KOSTKA, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 05
   21.09.1993Nové obchodné meno:
   TROKAN - KOSTKA, spol. s r. o.
   21.08.1990Nové sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným