Utwórz fakturę

INTEC PHARMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTEC PHARMA
PIN 00683264
TIN 2020300568
Numer VAT SK2020300568
Data utworzenia 17 sierpień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTEC PHARMA
Elektrárenská 4
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 391 924 €
Zysk -59 338 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254652211, 0254652212, 0254652213, 0254777291, 0254777292, 0254777293, 0254789166, 0254789167, 0254
Nr(y) faksu 0254777291
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,846,397
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,026
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,026
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,026
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,676,109
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,905,522
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,247
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,904,275
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,509,682
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,787,220
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,787,220
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 722,462
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 260,905
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,206
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 249,699
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 150,262
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 224
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 40,971
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 109,067
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,846,397
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,064,542
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,959
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,959
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 16,876
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,477
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,477
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 23,152
2. Inne fundusze (427, 42X) 23,152
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,069,416
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,069,416
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -59,338
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,765,619
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 236,208
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 356
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 234,297
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,555
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,513,053
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,467,673
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,467,673
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,240
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,361
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,410
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,369
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,358
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,358
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,000,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 16,236
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 16,236
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,376,085
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,391,924
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,285,401
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 90,684
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,839
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,414,657
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,595,563
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 79,295
D. Usług (účtová grupa 51) 312,683
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 347,516
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 247,839
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 89,783
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,894
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,505
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,583
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,583
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 33,972
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,540
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -22,733
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 388,544
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,028
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,001
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 36,592
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 27,585
2. Pozostałe koszty (562A) 27,585
O. Walutowe straty (563) 526
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,481
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -35,564
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -58,297
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,041
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,840
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -59,338
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00683264 TIN: 2020300568 Numer VAT: SK2020300568
 • Zarejestrowana siedziba: INTEC PHARMA, Elektrárenská 4, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 sierpień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava 17.08.1990
  PharmDr. Darina Adamečková Hálova 14 Bratislava 851 01 04.07.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Čorňák 9 959 € (100%) H. Meličkovej 2 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.10.2010Nové sidlo:
   Elektrárenská 4 Bratislava 831 04
   18.10.2010Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 810 01
   26.06.2008Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vasil Čorňák Haviarska 4 Košice
   22.07.2002Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 810 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   MUDr. Vasil Čorňák Haviarska 4 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava Vznik funkcie: 17.08.1990
   PharmDr. Darina Adamečková Hálova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.07.2002
   21.07.2002Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   Ferdinand Strasser Erdbergerstr. 53/20 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   03.07.1998Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a liečivami
   nákup a predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software a predaj
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   marketing
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   02.07.1998Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 16
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a liečivami
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software a predaj
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   10.07.1995Nové obchodné meno:
   INTEC PHARMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 16
   09.07.1995Zrušené obchodné meno:
   INTEC spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 813 39
   30.09.1993Nové sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 813 39
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a liečivami
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   Ferdinand Strasser Erdbergerstr. 53/20 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   29.09.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj a výroba špecializovaného hardware a tvorba príslušného sofrware elektronických zariadení
   montáž, oživovanie, zahorovanie a testovanie počítačových systémov
   vývoj a tvorba užívateľského software na zákazku právnických a fyzických osôb
   všetky ďalšie aktivity súvisiace s predmetom podnikania
   Zahranično - obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično - obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha, dňa 4.10.1990, č.j. 13/11115/90, reg. č. 108 002634 v tomto rozsahu:
   1/Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomeklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2/Dovoz vecí do ČSFR určených k vzužitiu vo výrobe organizácie.
   nákup, distribúcia a predaj výrobkov týkajúcich sa výrobnej činnosti spoločnosti
   poradenské služby právnickým a fyzickým osobám v oblasti obchodnej a výrobnej činnosti spoločnosti
   prostredkovanie nákupu a predaja hardware a software
   predaj, nákup priemyselného, potravinárského a drogeristického tovaru
   nákup a predaj zdravotníckej techniky a vybavenia
   distribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu
   nákup, predaj, distribúcia veterinárnych liečiv a prípravkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák Žalmanova 13 Bratislava
   Ing. Jozef Sojka L. Szantoa 17 Bratislava
   Ferdinand Strasser Rauchgasse 31 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.08.1990Nové obchodné meno:
   INTEC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba špecializovaného hardware a tvorba príslušného sofrware elektronických zariadení
   montáž, oživovanie, zahorovanie a testovanie počítačových systémov
   vývoj a tvorba užívateľského software na zákazku právnických a fyzických osôb
   všetky ďalšie aktivity súvisiace s predmetom podnikania
   Zahranično - obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično - obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha, dňa 4.10.1990, č.j. 13/11115/90, reg. č. 108 002634 v tomto rozsahu:
   1/Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomeklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2/Dovoz vecí do ČSFR určených k vzužitiu vo výrobe organizácie.
   nákup, distribúcia a predaj výrobkov týkajúcich sa výrobnej činnosti spoločnosti
   poradenské služby právnickým a fyzickým osobám v oblasti obchodnej a výrobnej činnosti spoločnosti
   prostredkovanie nákupu a predaja hardware a software
   predaj, nákup priemyselného, potravinárského a drogeristického tovaru
   nákup a predaj zdravotníckej techniky a vybavenia
   distribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu
   nákup, predaj, distribúcia veterinárnych liečiv a prípravkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák Žalmanova 13 Bratislava
   Ing. Jozef Sojka L. Szantoa 17 Bratislava
   Ferdinand Strasser Rauchgasse 31 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia