Utwórz fakturę

O R I S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy O R I S
PIN 00683671
TIN 2020293803
Numer VAT SK2020293803
Data utworzenia 10 wrzesień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba O R I S
Brečtanová 2
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 69 560 €
Zysk 21 035 €
Dane kontaktowe
E-mail srbecka@euroawk.sk
Telefon(y) 0259104912
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,310,800
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 655,272
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 655,272
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 555,272
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 100,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 655,474
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 467,688
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 462,483
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 462,282
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 201
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 4,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,205
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 187,786
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,480
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 185,306
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 54
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 54
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,310,800
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,297,269
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 451,543
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 451,543
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 784,852
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 784,852
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,035
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,531
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,995
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,432
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,432
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,563
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,536
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,536
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 69,560
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 69,560
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 69,560
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,638
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33
D. Usług (účtová grupa 51) 50,025
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 580
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,922
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,502
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,092
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,092
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 8,086
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 91
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 91
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 8,001
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 26,923
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,888
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,888
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,035
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00683671 TIN: 2020293803 Numer VAT: SK2020293803
 • Zarejestrowana siedziba: O R I S, Brečtanová 2, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 wrzesień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Bärbel Nieten člen Rodderbergstrasse 49 Bonn 531 79 Nemecká spolková republika 01.02.2012
  Manfred Holtermann predseda Mönchsheider Weg 56 Bad Breisig 534 98 Spolková republika Nemecko 06.05.2011
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Bärbel Nieten - člen predstavenstva Rodderbergstrasse 49 Bonn 531 79 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 01.02.2012
   08.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Joachim Kleinhans - člen predstavenstva Horchemsweg Bendorf 561 70 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 06.05.2011
   24.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Manfred Holtermann - predseda predstavenstva Mönchsheider Weg 56 Bad Breisig 534 98 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 06.05.2011
   Joachim Kleinhans - člen predstavenstva Horchemsweg Bendorf 561 70 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 06.05.2011
   23.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Kirsten van Landeghem - predseda Severinstrasse 28 Kolín nad Rýnom D-50678 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 18.08.2009
   23.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Blanka Englerová - člen Veternicová 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.04.2008
   23.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Kirsten van Landeghem - predseda Severinstrasse 28 Kolín nad Rýnom D-50678 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 18.08.2009
   22.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Hanika - predseda Nad královskou oborou 101/3 Praha 7 170 00 Česká republika
   29.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Blanka Englerová - člen Veternicová 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.04.2008
   Ing. Jaroslav Hanika - predseda Nad královskou oborou 101/3 Praha 7 170 00 Česká republika
   28.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Hanika - predseda Šlikova 50/306 Praha 6 160 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jána Sambucusa 3430/23 Trnava 821 06
   25.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   tlačiarenská a polygrafická výroba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Čunderlíková - člen Moskovská 32 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ivona Nemešová - člen Internátna 67 Banská Bystrica 974 01
   05.01.2005Nové sidlo:
   Brečtanová 2 Bratislava 831 01
   04.01.2005Zrušené sidlo:
   Amurská 64 Bratislava 821 06
   22.08.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Soňa Čunderlíková - člen Moskovská 32 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ivona Nemešová - člen Internátna 67 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Jaroslav Hanika - predseda Šlikova 50/306 Praha 6 160 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jána Sambucusa 3430/23 Trnava 821 06
   21.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Josef Jernej - predseda Deinsdorf 16 Pischeldorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Hagarova 2548/15 Bratislava
   Miroslav Novotný - člen Na vršku 3/1906 Praha 150 00 Česká republika
   Paul Schrey - člen Durnfeld 8 A-9064 Pischeldorf Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Amurská 64 Bratislava
   30.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Josef Jernej - predseda Deinsdorf 16 Pischeldorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Hagarova 2548/15 Bratislava
   Paul Schrey - člen Durnfeld 8 A-9064 Pischeldorf Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Amurská 64 Bratislava
   29.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jernej - predseda Deinsdorf 16 Pischeldorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Haga- rova 2548/15 Bratislava
   Paul Schrey - člen Durnfeld 8 A-9064 Pischeldorf Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Amurská 64 Bratislava
   30.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Paul Schrey - člen Durnfeld 8 A-9064 Pischeldorf Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Amurská 64 Bratislava
   29.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   - Paul Schrey - člen An der Schanz 2 Rad Reichennall 8230 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : V záhradách 32 Bratislava
   06.11.1996Nové sidlo:
   Amurská 64 Bratislava 821 06
   05.11.1996Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   17.07.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Miroslav Novotný - člen Na vršku 3/1906 Praha 150 00 Česká republika
   16.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Rohoň , CSc. - člen Bellova 28 Bratislava
   Ing. Miroslav Šerák - člen Smolenická 3 Bratislava
   17.09.1993Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie a prevádzka reklamných plôch a reklamných médií, ich technická údržba a ošetrovanie
   marketing v oblasti reklamy a public relations
   tlačiarenská a polygrafická výroba
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Rohoň , CSc. - člen Bellova 28 Bratislava
   Ing. Miroslav Šerák - člen Smolenická 3 Bratislava
   - Paul Schrey - člen An der Schanz 2 Rad Reichennall 8230 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : V záhradách 32 Bratislava
   Jozef Jernej - predseda Deinsdorf 16 Pischeldorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Haga- rova 2548/15 Bratislava
   16.09.1993Zrušené sidlo:
   v záhradách 32 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ reklamné a propagačne činnosti zahrňujúce nasledovné: a/ reklamno-poradenské služby b/ reklamno-sprostredkovateľské služby c/ reklamné projekty d/ reklamno-grafické a designerské činnosti a reklamné slogany e/ sprostredkovanie a prevádzka reklamných plôch a reklamných médií, ich technická údržba a ošetovanie f/ výroba reklamných médií a reklamných pútačov ako aj informačných a orientačných systémov g/ marketing v oblasti reklamy a public relations
   2/ tlačiarenská činnosť a výroba tlačiarenských matríc formou kníhtlače, ofsetu a sieťotlače, ako aj kníhviazačská činnosť k zabezpečeniu veľkokapacitnej tlačiarenskej výroby pre: a/ reklamné a propagačné účely b/ kancelárske a administratívne účely /listový papier, kalendáre, obálky, faktúry a iné tlačivá/ c/ obalovú techniku d/ technickú dokumentáciu /prospekty, katalógy, manuály a pod./
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 4.10.1990,č.j.: 13/11638/ 90, reg. č. 108002616 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2. Dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: formou poradenskej, konzultačnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti polygrafickej výroby, fotografickej tvorby, propagačnej a reklamnej činnosti, umeleckej a priemyselnej výroby z rôznych materiálov, dekoratívnych predmetov a rekvizít.
   4. Poskytovanie služieb v zahraničí v rozsahu bodu 3 rozhodnutia.
   5. Prijímanie služieb od zahraničných osôb: v náväznosti na poskytovanie služieb podľa bodu 3 a 4 rozhodnutia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Rohoň - riaditeľ Bellova 28 Bratislava
   Ing. Miroslav Šerák Rokosovského 12 Bratislava
   Ing. Ivan Špányi Dan- kovského 12 Bratislava
   - Paul Schrey An der Schanz 2 Rad Reichennall 8230 Rakúsko
   Jozef Jernej - predseda predstaven- stva Deinsdorf 16 Pischeldorf Rakúsko
   10.09.1990Nové obchodné meno:
   O R I S a.s.
   Nové sidlo:
   v záhradách 32 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1/ reklamné a propagačne činnosti zahrňujúce nasledovné: a/ reklamno-poradenské služby b/ reklamno-sprostredkovateľské služby c/ reklamné projekty d/ reklamno-grafické a designerské činnosti a reklamné slogany e/ sprostredkovanie a prevádzka reklamných plôch a reklamných médií, ich technická údržba a ošetovanie f/ výroba reklamných médií a reklamných pútačov ako aj informačných a orientačných systémov g/ marketing v oblasti reklamy a public relations
   2/ tlačiarenská činnosť a výroba tlačiarenských matríc formou kníhtlače, ofsetu a sieťotlače, ako aj kníhviazačská činnosť k zabezpečeniu veľkokapacitnej tlačiarenskej výroby pre: a/ reklamné a propagačné účely b/ kancelárske a administratívne účely /listový papier, kalendáre, obálky, faktúry a iné tlačivá/ c/ obalovú techniku d/ technickú dokumentáciu /prospekty, katalógy, manuály a pod./
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 4.10.1990,č.j.: 13/11638/ 90, reg. č. 108002616 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2. Dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: formou poradenskej, konzultačnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti polygrafickej výroby, fotografickej tvorby, propagačnej a reklamnej činnosti, umeleckej a priemyselnej výroby z rôznych materiálov, dekoratívnych predmetov a rekvizít.
   4. Poskytovanie služieb v zahraničí v rozsahu bodu 3 rozhodnutia.
   5. Prijímanie služieb od zahraničných osôb: v náväznosti na poskytovanie služieb podľa bodu 3 a 4 rozhodnutia.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Rohoň - riaditeľ Bellova 28 Bratislava
   Ing. Miroslav Šerák Rokosovského 12 Bratislava
   Ing. Ivan Špányi Dan- kovského 12 Bratislava
   - Paul Schrey An der Schanz 2 Rad Reichennall 8230 Rakúsko
   Jozef Jernej - predseda predstaven- stva Deinsdorf 16 Pischeldorf Rakúsko