Utwórz fakturę

SURECO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.09.2016
Basic information
Nazwa firmy SURECO
Stan Zniszczono
PIN 00683817
TIN 2020295706
Data utworzenia 11 wrzesień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SURECO
Majakovského 9
81104
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Date of updating data: 22.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 50,107
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,107
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 49,394
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 30,109
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,109
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 158
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 19,127
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 713
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 718
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -5
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 50,107
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -150,503
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 93,272
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 398
2. Inne fundusze (427, 42X) 398
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -250,664
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,891
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -264,555
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,610
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 462
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 462
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 200,148
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 189,694
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 189,694
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,726
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,084
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 164
Date of updating data: 22.09.2016
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 22.09.2016
Files
4255179.tif
Date of updating data: 22.09.2016
 • PIN :00683817 TIN: 2020295706
 • Zarejestrowana siedziba: SURECO, Majakovského 9, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 wrzesień 1990
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SURECO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Majakovského 9 Bratislava 811 04
   11.09.1990Nové obchodné meno:
   SURECO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Majakovského 9 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným