Utwórz fakturę

EUROPEA export - import - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EUROPEA export - import
PIN 00683922
TIN 2020335086
Numer VAT SK2020335086
Data utworzenia 10 wrzesień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROPEA export - import
Šípová 3/a
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 962 €
Zysk 4 945 €
Dane kontaktowe
E-mail europea@europea.sk
Telefon(y) 0245525373
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 57,032
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 48,903
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 48,903
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 47,305
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,598
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,850
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,635
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,635
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,635
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,215
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 511
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 704
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 279
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 279
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 57,032
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,365
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,117
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,117
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,945
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,667
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,667
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,305
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,305
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 37,500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,862
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,963
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,962
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,962
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,573
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,073
D. Usług (účtová grupa 51) 6,422
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,369
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,988
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,988
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 721
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,389
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,467
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 48
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 48
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -48
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,341
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,396
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,396
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,945
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00683922 TIN: 2020335086 Numer VAT: SK2020335086
 • Zarejestrowana siedziba: EUROPEA export - import, Šípová 3/a, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 wrzesień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Viliam Bendel Šípová 14139/3c Bratislava 821 07 10.09.1990
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Viliam Bendel 6 639 € (100%) Šípová 14139/3c Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.05.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   prenájom rekreačných a športových potrieb a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
   13.12.2006Nové sidlo:
   Šípová 3/a Bratislava 821 07
   12.12.2006Zrušené sidlo:
   Detvianska 22 Bratislava 831 06
   09.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Bendel Šípová 14139/3c Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.09.1990
   08.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Bendel Detvianska 22 Bratislava
   26.09.1994Nové obchodné meno:
   EUROPEA export - import spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
   nákup a predaj priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Bendel Šípová 14139/3c Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viliam Bendel Detvianska 22 Bratislava
   25.09.1994Zrušené obchodné meno:
   E U R O P E A export - import spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s elektrotechnickým tovarom
   obchodovanie s priemyselným a drogistickým tovarom a stavebným materiálom
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 10.10.1990, č.j. 13/11478/133/90, reg. č.: 108002892 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou
   technicko-poradenskej činnosti v oblasti elektrotechnických výrobkov
   technického servisu
   prevádzkovanie konsugnačného skladu
   2.sprostredkovateľská činnsť vykonávaná pre čs. osoby vstyku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí podľa prílohy č. 1/ ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia na základe zmlúv o obstarání záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   3.vývoz a dovoz vecí podľa prílohy č. l/, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č. 256/1990 ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a činnosti, k vykonávaniu ktorého je potrebné povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 2/ rozsahu povolenia
   4.dovoz vecí v rozsahu prílohy č. 1/, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   5.príjimanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1/ rozsahu povolenia
   obchodovanie dovoz a vývoz strojárskych výrobkov, včetne nákladných motorových vozidiel, osobných motorových vozidiel, motocyklov
   výroba, dovoz, vývoz, obchodovanie s textilom konfekčnými výrobkami a textilnými technologiami
   dovoz a vývoz potravinárskych výrobkov a technológií
   dovoz a vývoz panskej, dámskej a detskej obuvi, koženej galantérie, kože, obuvníckych materiálov a obuvníckych technológií
   dovoz a vývoz bižutérie, výrobky z dreva skla a porcelánu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Bendel Riazenská 87 Bratislava
   Ing. Viliam Bendel Muškátova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.09.1990Nové obchodné meno:
   E U R O P E A export - import spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Detvianska 22 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s elektrotechnickým tovarom
   obchodovanie s priemyselným a drogistickým tovarom a stavebným materiálom
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 10.10.1990, č.j. 13/11478/133/90, reg. č.: 108002892 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou
   technicko-poradenskej činnosti v oblasti elektrotechnických výrobkov
   technického servisu
   prevádzkovanie konsugnačného skladu
   2.sprostredkovateľská činnsť vykonávaná pre čs. osoby vstyku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí podľa prílohy č. 1/ ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia na základe zmlúv o obstarání záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   3.vývoz a dovoz vecí podľa prílohy č. l/, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č. 256/1990 ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a činnosti, k vykonávaniu ktorého je potrebné povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 2/ rozsahu povolenia
   4.dovoz vecí v rozsahu prílohy č. 1/, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   5.príjimanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1/ rozsahu povolenia
   obchodovanie dovoz a vývoz strojárskych výrobkov, včetne nákladných motorových vozidiel, osobných motorových vozidiel, motocyklov
   výroba, dovoz, vývoz, obchodovanie s textilom konfekčnými výrobkami a textilnými technologiami
   dovoz a vývoz potravinárskych výrobkov a technológií
   dovoz a vývoz panskej, dámskej a detskej obuvi, koženej galantérie, kože, obuvníckych materiálov a obuvníckych technológií
   dovoz a vývoz bižutérie, výrobky z dreva skla a porcelánu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Pavol Bendel Riazenská 87 Bratislava
   Ing. Viliam Bendel Muškátova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia