Utwórz fakturę

Bytové družstvo SVORNOSŤ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Bytové družstvo SVORNOSŤ
PIN 00684015
TIN 2020835432
Data utworzenia 10 wrzesień 1990
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Bytové družstvo SVORNOSŤ
Zálužická 19
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 81 115 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 76,146
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 75,905
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 23,488
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 23,488
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -3,586
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -3,586
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -3,586
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 56,003
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 206
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 55,797
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 241
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 241
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 76,146
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,106
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,673
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,673
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 930
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 930
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 503
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 503
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,040
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 45,702
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 45,702
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,850
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,850
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,850
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,488
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 75,676
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 81,115
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 75,676
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 5,364
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80,466
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 53,177
D. Usług (účtová grupa 51) 2,654
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,464
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,586
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 1,822
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,056
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 171
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 649
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,209
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 650
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 650
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -649
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4283044.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684015 TIN: 2020835432
 • Zarejestrowana siedziba: Bytové družstvo SVORNOSŤ, Zálužická 19, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 wrzesień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jaroslav Ďurček člen Zálužická 23 Bratislava 821 01 30.05.2012
  Ing. Tibor Biskupič člen Zálužická 17 Bratislava 821 01 30.05.2012
  Ing. Michal Haviar predseda Zálužická 19 Bratislava 821 01 28.05.2015
  Bc. Elena Matejovová podpredseda Martinčekova 28 Bratislava 821 09 28.05.2015
  Ing. Fridolín Hrabinský člen Zálužická 19 Bratislava 821 01 28.05.2015
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Haviar - Predseda predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 28.05.2015
   Bc. Elena Matejovová - Podpredseda predstavenstva Martinčekova 28 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 28.05.2015
   Ing. Fridolín Hrabinský - Člen predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 28.05.2015
   18.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Obuchová - predseda predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Ing. Michal Haviar - podpredseda predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Bc. Elena Matejová - člen predstavenstva Martinčekova 28 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.05.2012
   19.07.2012Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Ďurček - člen predstavenstva Zálužická 23 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Ing. Tibor Biskupič - člen predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Mgr. Emília Obuchová - predseda predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Ing. Michal Haviar - podpredseda predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Bc. Elena Matejová - člen predstavenstva Martinčekova 28 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.05.2012
   18.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   v prípade uveľnených bytov členov - nájomcov, tieto prideľuje podľa rozhodnutia orgánu družstva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Ďurček Zálužická 23 Bratislava
   RNDr. Helena Marková - člen predstavenstva Zálužická 21 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Mgr. Emília Obuchová - predseda predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   20.03.2007Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Helena Marková - člen predstavenstva Zálužická 21 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Mgr. Emília Obuchová - predseda predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   19.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Doc. Zoltán Baráth Zálužická 11 Bratislava
   Františka Sandtnerová - predseda Zálužická 21 Bratislava
   12.06.1995Nové predmety činnosti:
   zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu na spravovanom dome
   poskytuje služby spojené s bývaním v spravovanom dome
   chráni a presadzuje záujmy svojich členov, a tiež starostlivosť o spravovaný dom, za tým účelom spolupracuje s orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky a miestnej správy
   v prípade uveľnených bytov členov - nájomcov, tieto prideľuje podľa rozhodnutia orgánu družstva
   11.06.1995Zrušeny predmety činnosti:
   2/ Podľa rozhodnutia príslušného orgánu družstva Svornosť prenajíma dohodou o dočasnom úžívaní bytu uveľnené byty aj nečlenovi vo vlastnom dome /občanom ČSFR a zahraničnému/
   d/ chráni a presadzuje záujmy svojich členov a tiež starostlivosť o družstevný bytový fond za tým účelom spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy politickými stranami a ďalšími organizáciami na území Slovenskej republiky
   c/ poskytovanie služieb spojených s bývaním
   b/ zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu na vlastnom bytovom dome
   a/ prideľovanie družstevných bytov uvoľnených v spravovanom dome
   1/ Družstvo Svornosť zabezpečuje pre svojich členov podľa ich požiadaviek:
   10.09.1990Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo SVORNOSŤ
   Nové sidlo:
   Zálužická 19 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   2/ Podľa rozhodnutia príslušného orgánu družstva Svornosť prenajíma dohodou o dočasnom úžívaní bytu uveľnené byty aj nečlenovi vo vlastnom dome /občanom ČSFR a zahraničnému/
   d/ chráni a presadzuje záujmy svojich členov a tiež starostlivosť o družstevný bytový fond za tým účelom spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy politickými stranami a ďalšími organizáciami na území Slovenskej republiky
   c/ poskytovanie služieb spojených s bývaním
   b/ zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu na vlastnom bytovom dome
   a/ prideľovanie družstevných bytov uvoľnených v spravovanom dome
   1/ Družstvo Svornosť zabezpečuje pre svojich členov podľa ich požiadaviek:
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Doc. Zoltán Baráth Zálužická 11 Bratislava
   Jaroslav Ďurček Zálužická 23 Bratislava
   Františka Sandtnerová - predseda Zálužická 21 Bratislava