Utwórz fakturę

MGP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Nazwa firmy MGP
PIN 00684023
TIN 2020318289
Numer VAT SK2020318289
Data utworzenia 27 wrzesień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MGP
Šustekova 2
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 915 635 €
Zysk 222 881 €
Dane kontaktowe
E-mail mgp@mgpslov.sk
witryna internetowa http://www.mgp.cz/sk
Telefon(y) +421254654841, +421254654842
Telefon(y) kom. +421911789717, +421911289996
Nr(y) faksu 0254654842
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,966,005
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 213,156
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 213,156
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 162,810
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 49,096
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,250
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,748,616
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 529,356
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 529,356
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 339
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 339
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 339
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,193,537
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,192,983
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,192,983
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 554
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,384
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,384
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,233
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,233
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,966,005
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 496,583
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,410
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 746
2. Inne fundusze (427, 42X) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 265,653
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 265,653
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 222,881
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,469,422
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 792
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 792
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,301,267
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,184,515
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,184,515
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 62,495
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,293
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,545
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,419
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 25,055
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 25,055
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 142,308
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,915,759
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,915,635
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,533,315
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 347,078
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,242
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,609,449
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,127,660
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,567
D. Usług (účtová grupa 51) 263,685
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 145,667
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 106,001
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,196
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,470
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,736
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,424
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,424
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,710
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 306,186
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 456,481
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 125
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 125
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,110
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,608
2. Pozostałe koszty (562A) 7,608
O. Walutowe straty (563) 2,588
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,914
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,985
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 292,201
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 69,320
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 69,320
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 222,881
Date of updating data: 04.04.2016
Date of updating data: 04.04.2016