Utwórz fakturę

S A K A O - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy S A K A O
PIN 00684261
TIN 2020362795
Numer VAT SK2020362795
Data utworzenia 20 wrzesień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S A K A O
Firmova 12
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 651 €
Zysk 22 033 €
Dane kontaktowe
E-mail sakao@stonline.sk
Telefon(y) +421243636135, +421243636136, +421243636134
Telefon(y) kom. +421904196625
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,541
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 11,856
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,563
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 16,541
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -142,673
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,672
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -171,378
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,033
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 159,214
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 158,542
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 278
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,150
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 155,114
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 668
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 32,651
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 277
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 32,074
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 300
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 9,570
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 298
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,393
C. Usług (účtová grupa 51) 4,927
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 622
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 270
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 23,081
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 23,733
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
X. Interesu dochód (662) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 88
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 88
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -88
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 22,993
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 22,033
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016