Utwórz fakturę

STUDIAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STUDIAL
PIN 00684414
TIN 2020474720
Numer VAT SK2020474720
Data utworzenia 01 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STUDIAL
Mýtna 15
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 533 738 €
Zysk -9 211 €
Dane kontaktowe
E-mail studial@studial.sk
Telefon(y) 0244451063, 0244630927, 0244630928, 0244630929
Nr(y) faksu 0244451063
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,039,328
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 357,902
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 87,333
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 78,369
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,964
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 270,569
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 90,637
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 179,932
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,616,642
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 46,832
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 34,391
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 12,441
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,094,069
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,050,394
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,050,394
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 43,675
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 71,423
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 71,423
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 404,318
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,179
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 403,139
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 64,784
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,276
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 60,508
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,039,328
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,043,459
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,327
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,038,065
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,038,065
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,211
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 988,744
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 53
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 53
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 983,060
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 139,816
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139,816
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 798,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,910
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,506
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,302
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,026
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,631
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,631
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 7,125
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 7,125
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 601,127
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 533,738
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 527,780
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,958
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 598,413
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,807
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 242,008
D. Usług (účtová grupa 51) 211,510
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 123,633
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 89,724
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,669
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,240
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,253
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,163
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,163
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -64,675
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 66,455
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67,389
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 66,249
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 66,249
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 644
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 644
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 496
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,923
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4
2. Pozostałe koszty (562A) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,919
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 58,466
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,209
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,002
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,002
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,211
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684414 TIN: 2020474720 Numer VAT: SK2020474720
 • Zarejestrowana siedziba: STUDIAL, Mýtna 15, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Cvečko Lomnická 16/A Bratislava 841 10 29.01.2009
  Ing. Karol Kyselica Tŕňová 3 Bratislava 821 04 29.01.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dušan Cvečko 6 639 € (50%) Lomnická 16/A Bratislava 841 10
  Ing. Karol Kyselica 6 639 € (50%) Tŕňová 3 Bratislava 821 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.01.2009Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko Lomnická 16/A Bratislava 841 10
   Ing. Karol Kyselica Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko Lomnická 16/A Bratislava 841 10
   Ing. Karol Kyselica Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   28.01.2009Zrušené sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   17.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   16.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   01.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   31.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   01.06.1993Nové sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   manageering a enginering v stavebníctve, obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, (s tovarmi, na ktorý je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   pohostinská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   31.05.1993Zrušené sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Stavebná činnosť, výroba stavebných prvkov a predaj stavebného materiálu
   prenájom stavebných strojových zariadení, sprostredkovať a zabezpečiť služby, vrátane odborných stavbárskych tematických a jazykových kurzov, sympôzií, konferencií spolu s ubytovaním a stravovaním
   sprostredkovať kúpy, predaje a nájmy nehnuteľností, stavebných parciel, iných pozemkov, účelových stavieb, rekreačných, športových zariadení a rodinných domov
   poradenská činnosť, sprostredkovanie expertíznej a projekčnej činnosti
   vybavovanie a obstarávanie náležitostí potrebných pre investičnú činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná činnosť v oblasti periodických a neperiodických publikácií, spotrebného tovaru a potravín
   výroba drevených polotovarov a výrobkov a ich predaj
   tvorba a predaj softwaru
   Zrušeny spoločníci:
   Študenská organizácia Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Radlinského 11 Bratislava
   Ing. Dušan Cvečko Krasnoarmejcov 52 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.11.1990Nové obchodné meno:
   STUDIAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Stavebná činnosť, výroba stavebných prvkov a predaj stavebného materiálu
   prenájom stavebných strojových zariadení, sprostredkovať a zabezpečiť služby, vrátane odborných stavbárskych tematických a jazykových kurzov, sympôzií, konferencií spolu s ubytovaním a stravovaním
   sprostredkovať kúpy, predaje a nájmy nehnuteľností, stavebných parciel, iných pozemkov, účelových stavieb, rekreačných, športových zariadení a rodinných domov
   poradenská činnosť, sprostredkovanie expertíznej a projekčnej činnosti
   vybavovanie a obstarávanie náležitostí potrebných pre investičnú činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná činnosť v oblasti periodických a neperiodických publikácií, spotrebného tovaru a potravín
   výroba drevených polotovarov a výrobkov a ich predaj
   tvorba a predaj softwaru
   Noví spoločníci:
   Študenská organizácia Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Radlinského 11 Bratislava
   Ing. Dušan Cvečko Krasnoarmejcov 52 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia