Utwórz fakturę

DOPRA - VIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Nazwa firmy DOPRA - VIA
PIN 00684422
TIN 2020316639
Numer VAT SK2020316639
Data utworzenia 13 grudzień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba DOPRA - VIA
Drieňová 27
82656
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 763 868 €
Zysk 23 275 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243424707, 0455391012, 0243331256, 00243331256
Telefon(y) kom. 0905531038, 0905702234, 0915730274, 0918402094
Nr(y) faksu 0243331256
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,361,626
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 254,223
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 254,223
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 29,284
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 187,283
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 409
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 37,247
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,100,521
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 61,690
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 61,690
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 127,250
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 127,250
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,250
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 315,806
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 295,809
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 295,809
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,932
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 65
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,595,775
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,248
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,587,527
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,882
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,882
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,361,626
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,162,371
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 581,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 581,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 62,737
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 116,200
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 116,200
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,379,159
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,379,159
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,275
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 199,255
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,717
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,904
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 10,813
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 145,099
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 75,465
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,465
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35,982
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,110
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,542
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 37,439
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 31,580
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,859
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,764,014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,763,868
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 734,212
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,021,387
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,154
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,115
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,723,531
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 674,930
D. Usług (účtová grupa 51) 479,999
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 418,973
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 309,779
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 101,344
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,850
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22,108
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 115,025
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 82,334
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 32,691
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -58
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,554
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 40,337
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 600,670
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 146
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 146
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,036
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,032
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,890
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 26,447
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,172
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,024
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -852
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 23,275
Date of updating data: 10.08.2016
Date of updating data: 10.08.2016
 • PIN :00684422 TIN: 2020316639 Numer VAT: SK2020316639
 • Zarejestrowana siedziba: DOPRA - VIA, Drieňová 27, 82656, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 grudzień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miloslav Zahradník člen Hronská 5150/12 Bratislava 821 07 03.06.2009
  Ing. Dušan Mráz člen 1. mája 3 Sliač 03.03.2009
  Ing. Vladimír Poláček člen Malé nám. 8 Malacky 901 01 20.05.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Poláček - člen Malé nám. 8 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 20.05.2014
   09.08.2011Nové sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   07.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Zahradník - člen Hronská 5150/12 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.06.2009
   Ing. Dušan Mráz - člen 1. mája 3 Sliač Vznik funkcie: 03.03.2009
   29.04.1998Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   29.05.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných inžinierskych a priemyselných stavieb
   nákup a predaj stavebného materiálu a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   výroba asfaltových emulzií a úpravňa asfaltov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   13.12.1990Nové obchodné meno:
   DOPRA - VIA, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť