Utwórz fakturę

Würth - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Würth
PIN 00684864
TIN 2020332534
Numer VAT SK2020332534
Data utworzenia 17 październik 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Würth
Pribylinská 2
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 839 498 €
Zysk 175 571 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421249201211, +421244889424, +421244884881, +421244646132, +421244373895, +421244441001, +421244373198
Nr(y) faksu 0244441001
Date of updating data: 12.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,706,715
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,504,186
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 206,670
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 206,670
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,297,516
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 933,155
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 872,006
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 452,481
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 36,874
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 3,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,185,599
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,006,587
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,723
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,001,864
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 91,724
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 91,724
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,053,915
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,314,110
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,314,110
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 2,734,205
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,600
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,373
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,044
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28,329
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,930
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,553
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 377
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,706,715
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,114,860
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 481,312
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 481,312
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 84,630
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 48,146
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 48,146
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,325,201
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,325,201
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 175,571
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,591,855
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 193,834
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,961
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 180,873
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 82,743
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 82,743
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,236,162
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 716,667
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 716,667
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 198,119
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 126,884
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 191,241
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,251
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 79,116
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 20,684
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 58,432
Date of updating data: 12.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,841,598
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,839,498
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,332,951
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 388,680
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 43,531
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 74,336
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,582,940
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,154,119
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 528,640
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 19,617
D. Usług (účtová grupa 51) 1,481,042
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,740,237
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,708,965
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 947,128
4. Koszty społeczne (527, 528) 84,144
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 59,559
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 450,304
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 450,304
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,894
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 39,702
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106,826
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 256,558
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,538,213
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,100
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,062
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2,061
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 25
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,697
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
O. Walutowe straty (563) 242
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,455
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,597
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 246,961
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 71,390
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 79,913
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -8,523
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 175,571
Date of updating data: 12.08.2015
Date of updating data: 12.08.2015
 • PIN :00684864 TIN: 2020332534 Numer VAT: SK2020332534
 • Zarejestrowana siedziba: Würth, Pribylinská 2, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 październik 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Martina Gaislová Tupého 21/B Bratislava 831 01 01.01.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Würth International AG 481 312 € (100%) Chur 7004 Švajčiarsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.04.2012Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martina Gaislová Malinovská 419/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 01.01.2012
   10.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Šebo pobyt na území SR : Farského 10/90 Bratislava Vznik funkcie: 19.07.1993
   22.06.2005Noví spoločníci:
   Würth International AG Aspermontstrasse 1 Chur 7004 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šebo pobyt na území SR : Farského 10/90 Bratislava Vznik funkcie: 19.07.1993
   21.06.2005Zrušeny spoločníci:
   WÜRTH Holding GmbH Anemonenweg 2 Ch-7004 Chur Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šebo Farského 10/90 Bratislava
   Jozef Laister Maurer Langegasse 147 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Vlčie hrdlo-Slovbyt-OUD Javorina Bratislava
   22.06.1999Noví spoločníci:
   WÜRTH Holding GmbH Anemonenweg 2 Ch-7004 Chur Švajčiarsko
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   WÜRTH Holding GmbH Anemonenweg 2 Ch-7004 Chur Švajčiarsko
   09.05.1994Noví spoločníci:
   WÜRTH Holding GmbH Anemonenweg 2 Ch-7004 Chur Švajčiarsko
   08.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Reca Holding G.m.b.H. Wien Rakúska republika
   19.07.1993Nové obchodné meno:
   Würth spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribylinská 2 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Šebo Farského 10/90 Bratislava
   Jozef Laister Maurer Langegasse 147 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Vlčie hrdlo-Slovbyt-OUD Javorina Bratislava
   18.07.1993Zrušené obchodné meno:
   WÜRTH Česko-Slovensko spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Montáže a spojovacie materiály a prvky každého druhu pre použitie v kovo a drevospracujúcom priemysle a remeslách, ako napr. šróby, matice, hmoždinky, nity, zabezpečovacie prvky, upevňovacia technika, nábytkové a spojovacie kovania.
   Chemické technické výrobky ako napr. lepidlá, tmely, autolaky pre autoprávarenské účely. Rôzne náradia tlakové a pneumatické, elektrické vrtáky, lístové píly, brúsne materiály.
   Elektromateriály ako káble a izolanty a elektroinštaličný materiál.
   Skladové systémy pre uvedené výrobky ako aj regály a zásuvky a pod. uzatvárania kooperácii s výrobcami uvedených skupín, výrobkov v ČSFR.
   Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 27.11.1990, č.j.: 13/13107/133/90, reg.č.: 108004708 v tomto rozsahu: 1.Dovoz vecí,čísla colného sadzobníka 7318, 3208, 3209, 3214, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205 8544, 8539219. 2.Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 7318, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205, 8539219.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.10.1990Nové obchodné meno:
   WÜRTH Česko-Slovensko spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Montáže a spojovacie materiály a prvky každého druhu pre použitie v kovo a drevospracujúcom priemysle a remeslách, ako napr. šróby, matice, hmoždinky, nity, zabezpečovacie prvky, upevňovacia technika, nábytkové a spojovacie kovania.
   Chemické technické výrobky ako napr. lepidlá, tmely, autolaky pre autoprávarenské účely. Rôzne náradia tlakové a pneumatické, elektrické vrtáky, lístové píly, brúsne materiály.
   Elektromateriály ako káble a izolanty a elektroinštaličný materiál.
   Skladové systémy pre uvedené výrobky ako aj regály a zásuvky a pod. uzatvárania kooperácii s výrobcami uvedených skupín, výrobkov v ČSFR.
   Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 27.11.1990, č.j.: 13/13107/133/90, reg.č.: 108004708 v tomto rozsahu: 1.Dovoz vecí,čísla colného sadzobníka 7318, 3208, 3209, 3214, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205 8544, 8539219. 2.Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 7318, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205, 8539219.
   Noví spoločníci:
   Reca Holding G.m.b.H. Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia