Utwórz fakturę

ABEVREAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ABEVREAL
Stan Zniszczono
PIN 00684899
TIN 2020291152
Numer VAT SK2020291152
Data utworzenia 29 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ABEVREAL
Vševlada Gajdoša 4
90101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 055 €
Zysk -9 934 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 53,335
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 52,511
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 52,511
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 877
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 44,505
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,129
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 804
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 500
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 304
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 304
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 53,335
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -35,022
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,469
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,469
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -61,751
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68,940
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -130,691
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,934
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,357
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 25
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 25
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,714
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 206
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 309
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 152
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,026
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,674
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 82,944
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,055
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,055
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,055
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,539
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,139
D. Usług (účtová grupa 51) 5,564
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,753
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,237
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,491
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 574
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,763
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,763
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 746
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,484
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,352
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 490
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 294
2. Pozostałe koszty (562A) 294
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 196
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -490
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -8,974
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,934
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00684899 TIN: 2020291152 Numer VAT: SK2020291152
 • Zarejestrowana siedziba: ABEVREAL, Vševlada Gajdoša 4, 90101, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Bilkovič Gercenová 8/A Bratislava 851 01 28.09.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Bilkovič 33 194 € (100%) Gercenová 8/A Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom vlastných a prenajatých priestorov
   01.07.2009Nové obchodné meno:
   ABEVREAL s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vševlada Gajdoša 4 Malacky 901 01
   30.06.2009Zrušené obchodné meno:
   TO Y TO spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panská 4 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   poriadanie búrz šatstva a priemyselného tovaru
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Milan Bilkovič Gercenová 8/A Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Bilkovič Gercenová 8/A Bratislava 851 01
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Bilkovič Palackého 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Bilkovič Palackého 16 Bratislava
   29.07.1994Nové obchodné meno:
   TO Y TO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 4 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie verejno - prospešných služieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rámci voľnej živnosti, na ktorý sa nevzťahuje zvláštne povolenie
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   poriadanie búrz šatstva a priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Milan Bilkovič Palackého 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Bilkovič Palackého 16 Bratislava