Utwórz fakturę

BEVOTEK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BEVOTEK
PIN 00685003
TIN 2020305408
Numer VAT SK2020305408
Data utworzenia 13 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEVOTEK
Páričkova 5
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 67 472 €
Zysk -8 009 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421910485640
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 144,637
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 144,488
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 129,189
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 129,189
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,428
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,428
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,428
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,871
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 121
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,750
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 149
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 149
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 144,637
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -165,626
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 145,379
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -309,635
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -309,635
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,009
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 310,263
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,463
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,463
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 299,361
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,413
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,413
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 270,889
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 524
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,561
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,959
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,752
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,752
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 7,687
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 64,884
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 67,472
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 64,884
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,588
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,519
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 37,014
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,003
D. Usług (účtová grupa 51) 13,905
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,054
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,658
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,443
4. Koszty społeczne (527, 528) 953
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 388
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,047
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,962
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,004
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 153
2. Pozostałe koszty (562A) 153
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 849
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,002
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,049
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,009
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685003 TIN: 2020305408 Numer VAT: SK2020305408
 • Zarejestrowana siedziba: BEVOTEK, Páričkova 5, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03 31.05.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Vašíček 6 639 € (100%) A. Mráza 1 Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.02.2009Noví spoločníci:
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 31.05.1996
   24.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   31.05.1999Nové sidlo:
   Páričkova 5 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   30.05.1999Zrušené sidlo:
   Jelenia 22 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   28.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   27.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Bezák Prievozská 13 Bratislava
   Jaroslav Voldřich Grosse Neugasse 44/11 1220 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Bezák Prievozská 13 Bratislava
   13.04.1995Nové sidlo:
   Jelenia 22 Bratislava 811 05
   12.04.1995Zrušené sidlo:
   Majerská 3 Bratislava 821 07
   14.04.1993Nové obchodné meno:
   BEVOTEK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Majerská 3 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vladimír Bezák Prievozská 13 Bratislava
   Jaroslav Voldřich Grosse Neugasse 44/11 1220 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Bezák Prievozská 13 Bratislava
   13.04.1993Zrušené obchodné meno:
   BEVOTEK, spol. s r.o. BEVOTEK, B.m.b.H. (v nemeckom jazyku) BEVOTEK, Ltd. (v anglickom jazyku)
   Zrušené sidlo:
   Páričkova 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 1. 11. 1990, č. j. 13/11228/133/90, registr. čís.: 108003713 bola povolená zahranično - obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   Vývoz vecí podľa colného sadzobníka obchodchodného tovaru - živé kone, prírodný med, jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, cukrovinky, huby, ovocné zaváraniny, ovoc- né šťavy, pivo, víno, ostatné vína, desti- láty, cigarety a cigáry, parfumy a toalet- né vody, kozmetické prípravky, prípravky na vlasy, prípravky na holenie, dezodoran- ty, mydlo, mastiace prípravky, leštidlá a krémy, sviečky, voskové výrobky, fotogra- fické výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, odevy a doplnky, tkaniny, ľanové priadze, priadze, tkaniny z priadze, umelé vlákna, tapisérie, tkaniny z kovových ni- tí, výšivky v metráži, textílie, odevy, odevy a odevné doplnky, záclony, závesy, bytové textílie, nepremokavé text. výrob- ky, obuv, časti obuvy, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, palice, upravené perie, páperie, umelé kvetiny, výrobky zo sádry, keramické sanitárne výrobky, ku- chynské výrobky, sošky a ozdobné predmety, ostatná keramika, sklenené výrobky, ostat- ný sklenený tovar, drahokamy a polodraho- kamy, kovoplátované striebro, obyčajné kovy, platina, šperky a zlatnícke výrobky, stroje na automatické spracovanie dát, elektromechanické prístroje pre domácnosť, reproduktory a zosilovače, médiá, elek- trické žiarovky a výbojky, okuliare, foto- kopírovacie prístroje a materiály, lekár- ske nástroje, ortopedické pomôcky, svie- tidlá, ich časti, súčasti, hračky, hry a športové potreby, parožie, perá a tužky, zapalovače, fajky.
   Dovoz vecí nutných pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďaľšej činnosti, k vykoná- vaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie zahranično obchodnej činnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom orgazácie na účet čs. osôb.
   Vývozy a dovozy vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz ve- cí a ďaľšej činnosti, k vykonávaniu kto- rých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 3/ rozsahu povolenia.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poraden- skej činnosti v súlade s predmetom podni- kania organizácie.
   Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu podnikania organizácie.
   Obstarávanie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiacich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR.
   Čiastočné výrobné zhodnocovanie vybraných tovarov na zákazku. Vedenie konsignačného skladu, veľkoobchodný predaj tovaru, vedenie vzorkovej predajne. Doprava vlastnými vozidlami na zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti. Poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre obchodné organizácie a osoby v oblasti predmetu podnikania spoločnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Fiantok Engelsova 2316 Topoľčany
   Vladimír Bezák Schieffmuhlenstrasse 99/2/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Jaroslav Voldřich Grosse Neugasse 44/11 1220 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.11.1990Nové obchodné meno:
   BEVOTEK, spol. s r.o. BEVOTEK, B.m.b.H. (v nemeckom jazyku) BEVOTEK, Ltd. (v anglickom jazyku)
   Nové sidlo:
   Páričkova 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 1. 11. 1990, č. j. 13/11228/133/90, registr. čís.: 108003713 bola povolená zahranično - obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   Vývoz vecí podľa colného sadzobníka obchodchodného tovaru - živé kone, prírodný med, jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, cukrovinky, huby, ovocné zaváraniny, ovoc- né šťavy, pivo, víno, ostatné vína, desti- láty, cigarety a cigáry, parfumy a toalet- né vody, kozmetické prípravky, prípravky na vlasy, prípravky na holenie, dezodoran- ty, mydlo, mastiace prípravky, leštidlá a krémy, sviečky, voskové výrobky, fotogra- fické výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, odevy a doplnky, tkaniny, ľanové priadze, priadze, tkaniny z priadze, umelé vlákna, tapisérie, tkaniny z kovových ni- tí, výšivky v metráži, textílie, odevy, odevy a odevné doplnky, záclony, závesy, bytové textílie, nepremokavé text. výrob- ky, obuv, časti obuvy, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, palice, upravené perie, páperie, umelé kvetiny, výrobky zo sádry, keramické sanitárne výrobky, ku- chynské výrobky, sošky a ozdobné predmety, ostatná keramika, sklenené výrobky, ostat- ný sklenený tovar, drahokamy a polodraho- kamy, kovoplátované striebro, obyčajné kovy, platina, šperky a zlatnícke výrobky, stroje na automatické spracovanie dát, elektromechanické prístroje pre domácnosť, reproduktory a zosilovače, médiá, elek- trické žiarovky a výbojky, okuliare, foto- kopírovacie prístroje a materiály, lekár- ske nástroje, ortopedické pomôcky, svie- tidlá, ich časti, súčasti, hračky, hry a športové potreby, parožie, perá a tužky, zapalovače, fajky.
   Dovoz vecí nutných pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďaľšej činnosti, k vykoná- vaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie zahranično obchodnej činnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom orgazácie na účet čs. osôb.
   Vývozy a dovozy vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz ve- cí a ďaľšej činnosti, k vykonávaniu kto- rých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 3/ rozsahu povolenia.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poraden- skej činnosti v súlade s predmetom podni- kania organizácie.
   Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu podnikania organizácie.
   Obstarávanie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiacich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR.
   Čiastočné výrobné zhodnocovanie vybraných tovarov na zákazku. Vedenie konsignačného skladu, veľkoobchodný predaj tovaru, vedenie vzorkovej predajne. Doprava vlastnými vozidlami na zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti. Poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre obchodné organizácie a osoby v oblasti predmetu podnikania spoločnosti.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Fiantok Engelsova 2316 Topoľčany
   Vladimír Bezák Schieffmuhlenstrasse 99/2/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Jaroslav Voldřich Grosse Neugasse 44/11 1220 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia