Utwórz fakturę

KOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy KOP
Stan Zniszczono
PIN 00685054
TIN 2020324977
Numer VAT SK2020324977
Data utworzenia 15 październik 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOP
Betliarska 12
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 104 €
Zysk -15 694 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245248480, 0905522339
Telefon(y) kom. 0905522339
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,777
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,777
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,018
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,387
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,164
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -52,679
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 13,944
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 13,944
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,394
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -52,323
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,694
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,843
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 55,843
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 265
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,408
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,170
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 15,104
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,116
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 11,490
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,498
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 29,755
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 676
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 457
C. Usług (účtová grupa 51) 9,668
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,024
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 132
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,420
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,378
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -14,651
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,805
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 83
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 83
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -83
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -14,734
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -15,694
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • PIN :00685054 TIN: 2020324977 Numer VAT: SK2020324977
 • Zarejestrowana siedziba: KOP, Betliarska 12, 85107, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 październik 1990
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.04.2016Zrušené obchodné meno:
   SPOLEKOP, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Betliarska 12 Bratislava 851 07
   15.07.2015Nové sidlo:
   Betliarska 12 Bratislava 851 07
   15.10.1990Nové obchodné meno:
   SPOLEKOP, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným