Utwórz fakturę

TEGAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TEGAN
PIN 00685062
TIN 2020290800
Data utworzenia 05 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEGAN
Dunajská 29
81108
Bratislava
Financial information
Zysk -566 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 84,315
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 84,315
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 68,047
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 68,047
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,047
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,508
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,508
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,760
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,909
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 851
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 84,315
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,869
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 981
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 981
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 8,968
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 8,968
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 52,847
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 94,567
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -41,720
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -566
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,446
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 17
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,429
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,937
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,937
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 91
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 91
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -85
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -85
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 481
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 481
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -566
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4220655.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685062 TIN: 2020290800
 • Zarejestrowana siedziba: TEGAN, Dunajská 29, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03 11.01.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Ján Kiss 6 639 € (100%) Považská 29 Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 11.01.1993
   16.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   26.10.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   25.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Obec Kalinkovo IČO: 00 304 841 Kalinkovo
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Obec Kalinkovo IČO: 00 304 841 Kalinkovo
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   24.03.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   23.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   20.06.1995Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie zariadení na vyhľadávanie a rušenie monitorovacích /audio a vizuálnych/ zariadení a vyhľadávanie a ostraňovanie týchto monitorovacích zariadení
   zabezpečovanie ochrany osôb pred monitorovaním
   05.06.1995Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava
   Ing. Žigmund Póda Majerníkova 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Žigmund Póda Majerníkova 52 Bratislava
   16.11.1994Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava
   Ing. Žigmund Póda Majerníkova 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   15.11.1994Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   Ing. Žigmund Póda Bellova 22 Bratislava
   Ing. Štefan Rácz Blagoevova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   Ing. Štefan Rácz Blagoevova 9 Bratislava
   19.05.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj v oblasti elektrotechniky a elektroniky
   poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   reprografická činnosť
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   sprostedkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v horeuvedených oblastiach
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   Ing. Žigmund Póda Majerníkova 52 Bratislava
   Ing. Štefan Rácz Blagoevova 9 Bratislava
   18.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj a výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky
   tvorba programov do počítačov
   reprografická činnosť
   servisná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   maloobchoná, veľkoobchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, elektotechnickými a elektronickým zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.06.1992Noví spoločníci:
   Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   Ing. Žigmund Póda Bellova 22 Bratislava
   10.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Žigmund Póda Bellova 22 Bratislava
   05.11.1990Nové obchodné meno:
   TEGAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky
   tvorba programov do počítačov
   reprografická činnosť
   servisná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   maloobchoná, veľkoobchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, elektotechnickými a elektronickým zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   Noví spoločníci:
   Ing. Žigmund Póda Bellova 22 Bratislava
   Ing. Štefan Rácz Blagoevova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia