Utwórz fakturę

P E R E X - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy P E R E X
PIN 00685313
TIN 2020459144
Numer VAT SK2020459144
Data utworzenia 18 październik 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba P E R E X
Trnavská cesta 39/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 075 061 €
Zysk -1 270 978 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249596101, 0249596613
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,535,917
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 475,667
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 410,799
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 214,586
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 117,191
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 79,022
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64,868
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 50,925
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,943
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,036,491
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 26,156
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 23,097
3. Produkty (123) - /194/ 3,006
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 53
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,003,816
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 982,575
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 982,575
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 21,241
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,519
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,174
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,345
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 23,759
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 23,759
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,535,917
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -674,226
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,553,828
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,553,828
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,490,360
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,303
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 54,502
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 54,502
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,509,241
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,509,241
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,270,978
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,200,008
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 132,394
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 112,859
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 112,859
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 19,517
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 18
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,479,089
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,156,566
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,156,566
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 171,416
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 108,519
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,178
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 410
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 190,950
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 26,567
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 164,383
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 397,575
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,135
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 10,135
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,075,061
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,075,061
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 16,362
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 4,140,747
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,904,485
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,913
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,160
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,220
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,314,343
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,313
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 770,207
D. Usług (účtová grupa 51) 5,697,329
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,442,704
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,507,930
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 859,025
4. Koszty społeczne (527, 528) 75,749
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,539
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 155,968
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 155,968
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 46,491
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 182,792
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,239,282
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,581,832
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 28,566
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 22,820
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 10,975
2. Pozostałe koszty (562A) 11,845
O. Walutowe straty (563) 75
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,671
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -28,563
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,267,845
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,133
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 253
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,270,978
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00685313 TIN: 2020459144 Numer VAT: SK2020459144
 • Zarejestrowana siedziba: P E R E X, Trnavská cesta 39/A, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 październik 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Nora Slišková člen Vajnorská 51 Bratislava 831 04 23.06.2010
  Ing. Emília Fullová člen Hlboká cesta 1849/1 Šamorín 931 01 12.11.2010
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivona Matulik - predseda predstavenstva Medená 111/33 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.11.2010
   01.04.2011Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   23.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Fullová - člen predstavenstva Hlboká cesta 1849/1 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 12.11.2010
   Ivona Matulik - predseda predstavenstva Medená 111/33 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.11.2010
   22.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Biermann - predseda predstavenstva Vančurova 49 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.06.2010
   01.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Nora Slišková - člen predstavenstva Vajnorská 51 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 23.06.2010
   Ing. Karol Biermann - predseda predstavenstva Vančurova 49 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.06.2010
   30.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Kubík - predseda predstavenstva Družstevná 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.02.2010
   30.03.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Kubík - predseda predstavenstva Družstevná 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.02.2010
   29.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Csaba Bozsaky - člen predstavenstva Újvilág u. 1 Györ 9022 Maďarská republika Vznik funkcie: 31.07.2006
   Martyn John Hindley The Barn, Wield Grange, Upper Wield, Arlesford Hampshire SO24 9RT Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 31.07.2006
   Mgr. Dalibor Jakuš - člen Mierová 756/18 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 01.03.2008
   Ing. Miroslav Nemček - podpredseda predstavenstva Černyševského 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.01.2010
   Michael Paul Pelosi Bramerton Street 33 London SW3 5JS United Kingdom Vznik funkcie: 31.07.2006
   István Szammer - predseda predstavenstva Szent Vid u. 6 Györ 9022 Maďarská republika Vznik funkcie: 15.01.2010
   13.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Nemček - podpredseda predstavenstva Černyševského 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.01.2010
   12.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Nemček - člen predstavenstva Černyševského 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.01.2010
   05.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Nemček - člen predstavenstva Černyševského 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.01.2010
   István Szammer - predseda predstavenstva Szent Vid u. 6 Györ 9022 Maďarská republika Vznik funkcie: 15.01.2010
   04.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Oto Lanc - predseda predstavenstva Ulica na Štrande 1470/15 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 31.07.2006
   István Szammer - člen predstavenstva Szent Vid u. 6 Györ 9022 Maďarská republika Vznik funkcie: 31.07.2006
   12.05.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Petr Šabata - člen Náměstí Jiřího z Lobkovic 9 Praha 3 - Vinohrady 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.03.2008
   13.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Petr Šabata - člen Náměstí Jiřího z Lobkovic 9 Praha 3 - Vinohrady 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.03.2008
   12.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Šabata - člen Náměstí Jiřího z Lobkovic 9 Praha 3 - Vinohrady 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.03.2008
   15.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Dalibor Jakuš - člen Mierová 756/18 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 01.03.2008
   Peter Šabata - člen Náměstí Jiřího z Lobkovic 9 Praha 3 - Vinohrady 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.03.2008
   26.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Martyn John Hindley The Barn, Wield Grange, Upper Wield, Arlesford Hampshire SO24 9RT Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 31.07.2006
   Michael Paul Pelosi Bramerton Street 33 London SW3 5JS United Kingdom Vznik funkcie: 31.07.2006
   05.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Csaba Bozsaky - člen predstavenstva Újvilág u. 1 Györ 9022 Maďarská republika Vznik funkcie: 31.07.2006
   Oto Lanc - predseda predstavenstva Ulica na Štrande 1470/15 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 31.07.2006
   István Szammer - člen predstavenstva Szent Vid u. 6 Györ 9022 Maďarská republika Vznik funkcie: 31.07.2006
   04.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Mačinga - člen predstavenstva Rozvodná 3200/11 Bratislava III 831 01
   Ing. Adriana Matysová - predsedníčka predstavenstva Líčšie Nivy 2 Bratislava
   Nora Slišková - člen predstavenstva Vajnorská 51 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 18.11.2002
   Ing. Ľubomír Žitňan - člen Kasendova 24 Bratislava
   Petr Šabata - člen predstavenstva Chvojenecká 604 Praha 517 12 Česká republika Vznik funkcie: 03.07.2001
   17.07.2004Nové sidlo:
   Trnavská cesta 39/A Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   16.07.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   08.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Mačinga - člen predstavenstva Rozvodná 3200/11 Bratislava III 831 01
   Nora Slišková - člen predstavenstva Vajnorská 51 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 18.11.2002
   07.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Jacqueline Korbelová - člen predstavenstva Milana Marečka 22 Bratislava
   Ing. Peter Mačinga - člen Košická 43/A Bratislava
   Ing. Tatiana Repková - podpredsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Beskydská 12 Bratislava I. 811 05 Vznik funkcie: 03.07.2001
   17.12.2002Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
   zhotovovanie www stránok
   výroba a distribúcia nosičov údajov pre elektronické média
   poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Repková - podpredsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Beskydská 12 Bratislava I. 811 05 Vznik funkcie: 03.07.2001
   Petr Šabata - člen predstavenstva Chvojenecká 604 Praha 517 12 Česká republika Vznik funkcie: 03.07.2001
   16.12.2002Zrušeny predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť spojená s distribúciou a obchodnou činnosťou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Pavol Minárik - podpredseda predstavenstva Dudvážska 39 Bratislava
   14.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Jacqueline Korbelová - člen predstavenstva Milana Marečka 22 Bratislava
   13.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Jelínek - člen Sokolíková 19 Bratislava
   23.08.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod, veľkoobchod)
   12.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adriana Matysová - predsedníčka predstavenstva Líčšie Nivy 2 Bratislava
   PhDr. Pavol Minárik - podpredseda predstavenstva Dudvážska 39 Bratislava
   11.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Balog - podpredseda a gene-rálny riaditeľ Pražská 12 Košice
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 50 Bratislava
   Ing. Adriana Matysová - predsedníčka Líčšie Nivy 2 Bratislava
   PhDr. Pavol Minárik - člen Dudvážska 39 Bratislava
   14.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 50 Bratislava
   Ing. Igor Jelínek - člen Sokolíková 19 Bratislava
   Ing. Peter Mačinga - člen Košická 43/A Bratislava
   13.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Drozda , CSc., - člen Hany Meličkovej 22 Bratislava
   24.01.1997Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   automatizované spracovanie údajov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Balog - podpredseda a gene-rálny riaditeľ Pražská 12 Košice
   PhDr. Vladimír Drozda , CSc., - člen Hany Meličkovej 22 Bratislava
   Ing. Adriana Matysová - predsedníčka Líčšie Nivy 2 Bratislava
   PhDr. Pavol Minárik - člen Dudvážska 39 Bratislava
   Ing. Ľubomír Žitňan - člen Kasendova 24 Bratislava
   23.01.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 50 Bratislava
   Vladimír Jancura , CSc. - člen Mlynarovičova 15 Bratislava
   PhDr. Jozef Krško - člen Palkovičova 10 Bratislava
   PhDr. Marián Leško - člen Šintavská 14 Bratislava
   Július Lörincz Lipského 4 Bratislava
   Ing. Adriana Matysová - člen Líščie Nivy 2 Bratislava
   PhDr. Emil Polák - podpredseda Mlynarovičova 13 Bratislava
   PhDr. Eduard Šebo - predseda Komenského 2 Modra
   Ing. Juraj Široký - člen Priekopnícka 30 Bratislava
   13.07.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 50 Bratislava
   Vladimír Jancura , CSc. - člen Mlynarovičova 15 Bratislava
   PhDr. Jozef Krško - člen Palkovičova 10 Bratislava
   PhDr. Marián Leško - člen Šintavská 14 Bratislava
   Július Lörincz Lipského 4 Bratislava
   Ing. Adriana Matysová - člen Líščie Nivy 2 Bratislava
   PhDr. Emil Polák - podpredseda Mlynarovičova 13 Bratislava
   PhDr. Eduard Šebo - predseda Komenského 2 Modra
   Ing. Juraj Široký - člen Priekopnícka 30 Bratislava
   12.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bulák Toryska 5 Bratislava
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 50 Bratislava
   PhDr. Jozef Krško - predseda Palkovičova 10 Bratislava
   RhDr. Marián Leško Šintavská 14 Bratislava
   Július Löricz Lipského 4 Bratislava
   Ján Sedlák Mamateyova 1 Bratislava
   Jozef Šupšák Fosterova 7 Bratislava
   07.12.1992Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   vydavateľská činnosť spojená s distribúciou a obchodnou činnosťou
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Sedlák Mamateyova 1 Bratislava
   06.12.1992Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Spravodajská a redakčná činnosť a príprava tlačovín, vrátane pôsobenia spravodajcov v zahraničí.
   2/ Vydávanie, výroba a rozširovanie periodických a neperiodických tlačovín a ďaľších polygrafických výrobkov, ob- chodná realizácia vlastnej produkcie prostredníctvom obchodných organizácií i vlastnými odbytovými cestami.
   3/ Propagačná činnosť na zabezpečenie odbytu a rozširovanie vlastnej produkcie a ostatných činností podniku, poskytovanie propagačných služieb a výroba propagačných predmetov
   4/ Príjem, spracovanie, sprostredkovanie a publikovanie inzercie.
   5/ Podnikateľská činnosť, ktorá súvisí s vymedzeným základným predmetom činnosti a s využívaním kapacít spoločnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ružena Wagnerová M.Chuťkovej 1 Bratislava
   18.10.1990Nové obchodné meno:
   P E R E X , a. s.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1/ Spravodajská a redakčná činnosť a príprava tlačovín, vrátane pôsobenia spravodajcov v zahraničí.
   2/ Vydávanie, výroba a rozširovanie periodických a neperiodických tlačovín a ďaľších polygrafických výrobkov, ob- chodná realizácia vlastnej produkcie prostredníctvom obchodných organizácií i vlastnými odbytovými cestami.
   3/ Propagačná činnosť na zabezpečenie odbytu a rozširovanie vlastnej produkcie a ostatných činností podniku, poskytovanie propagačných služieb a výroba propagačných predmetov
   4/ Príjem, spracovanie, sprostredkovanie a publikovanie inzercie.
   5/ Podnikateľská činnosť, ktorá súvisí s vymedzeným základným predmetom činnosti a s využívaním kapacít spoločnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bulák Toryska 5 Bratislava
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 50 Bratislava
   PhDr. Jozef Krško - predseda Palkovičova 10 Bratislava
   RhDr. Marián Leško Šintavská 14 Bratislava
   Július Löricz Lipského 4 Bratislava
   Jozef Šupšák Fosterova 7 Bratislava
   Ing. Ružena Wagnerová M.Chuťkovej 1 Bratislava