Utwórz fakturę

ELEKTRONIC CENTER, v anglickom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, G.m.b.H. v nemeckom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, Ltd. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Nazwa firmy ELEKTRONIC CENTER, v anglickom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, G.m.b.H. v nemeckom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, Ltd.
PIN 00685445
TIN 2020299083
Data utworzenia 31 październik 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELEKTRONIC CENTER, v anglickom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, G.m.b.H. v nemeckom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, Ltd.
Hradská 84
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 €
Zysk -950 €
Dane kontaktowe
E-mail malacka@businessexpert.sk
Telefon(y) 0255969091
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 105,468
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 105,461
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 105,461
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 794
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 104,667
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 7
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 105,468
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,333
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 16,644
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,644
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -950
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,135
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 82,175
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 80,185
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,990
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 960
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 41
D. Usług (účtová grupa 51) 3
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 41
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -83
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -44
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 397
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 397
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -385
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -468
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 482
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 482
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -950
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016