Utwórz fakturę

MATERNA Information & Communications - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy MATERNA Information & Communications
PIN 00685526
TIN 2020298478
Numer VAT SK2020298478
Data utworzenia 05 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MATERNA Information & Communications
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 257 102 €
Zysk 122 519 €
Dane kontaktowe
E-mail info-sk@materna.com
Telefon(y) 0240207311
Nr(y) faksu 0240207300
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 424,664
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,096
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,096
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,096
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 318,154
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 261,985
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 261,764
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 261,764
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 221
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 56,169
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,680
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 54,489
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 86,414
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 46,243
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 40,171
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 424,664
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -278,144
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -418,920
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 168,722
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -587,642
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 122,519
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 531,992
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,098
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,630
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 8,468
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 135,104
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,287
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,287
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 52,748
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 34,012
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,039
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,018
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 69,790
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33,652
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 36,138
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 310,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 170,816
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 46,565
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 124,251
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,257,121
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,257,102
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,251,818
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,284
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,111,835
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,551
D. Usług (účtová grupa 51) 262,482
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 811,886
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 595,133
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 203,895
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,858
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 471
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,292
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,292
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,153
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 145,267
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 968,785
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 17
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 17
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,338
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,229
2. Pozostałe koszty (562A) 11,229
O. Walutowe straty (563) 333
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 776
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,319
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 132,948
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,429
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,429
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 122,519
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :00685526 TIN: 2020298478 Numer VAT: SK2020298478
 • Zarejestrowana siedziba: MATERNA Information & Communications, Plynárenská 1, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marian Nociar Kalinkovo 366 Kalinkovo 900 43 17.07.2006
  Josef Ingerle Fuchssteige 84 Heidenheim 895 18 Spolková republika Nemecko 01.10.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Materna GmbH Information & Communications 16 597 € (100%) Vosskuhle 37 Dortmund D-44141 Spolková republika Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.08.2013Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava-Ružinov 821 09
   03.11.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Josef Ingerle Fuchssteige 84 Heidenheim 895 18 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 01.10.2010
   13.10.2007Noví spoločníci:
   Materna GmbH Information & Communications Vosskuhle 37 Dortmund D-44141 Spolková republika Nemecko
   25.07.2007Nové obchodné meno:
   MATERNA Information & Communications s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Nociar Kalinkovo 366 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 17.07.2006
   23.06.1993Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   nákup, predaj a sprostredkovanie výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   organizovanie školení, prednášok a seminárov
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   05.11.1990Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným