Utwórz fakturę

KOMPRINT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KOMPRINT
PIN 00686051
TIN 2020312481
Numer VAT SK2020312481
Data utworzenia 14 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOMPRINT
Borinská 8
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 79 028 €
Zysk -7 644 €
Dane kontaktowe
E-mail info@komprint.sk
witryna internetowa http://www.komprint.sk
Telefon(y) +421264462404, +421264462403
Nr(y) faksu 0264462404
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 60,021
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 59,973
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 118
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 118
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,163
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,163
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,163
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,692
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 51,692
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 48
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 48
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 60,021
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,111
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 18,311
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 18,311
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,556
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,556
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,644
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 57,910
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,309
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,309
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 26,661
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,138
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,662
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,662
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,078
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,157
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,241
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,478
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,478
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,324
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 78,426
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 79,028
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 77,660
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 766
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 244
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 358
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,042
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,290
D. Usług (účtová grupa 51) 29,862
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 19,810
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,605
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,126
4. Koszty społeczne (527, 528) 79
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 566
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 332
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 332
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 322
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,860
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,014
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,274
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,670
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,289
2. Pozostałe koszty (562A) 2,289
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,377
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,670
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,684
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00686051 TIN: 2020312481 Numer VAT: SK2020312481
 • Zarejestrowana siedziba: KOMPRINT, Borinská 8, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Matej Smrek Studenohorská 53 Bratislava 841 03 16.01.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Matej Smrek 18 311 € (100%) Studenohorská 53 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.02.2015Nové predmety činnosti:
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
   reklamné a marketingové služby
   administratívne služby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   16.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Matej Smrek Studenohorská 53 Bratislava 841 03
   15.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava 811 09
   11.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   19.05.2003Noví spoločníci:
   Matej Smrek Studenohorská 53 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   08.11.1999Nové sidlo:
   Borinská 8 Bratislava 841 03
   07.11.1999Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 58
   07.04.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   15.11.1995Nové obchodné meno:
   KOMPRINT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 58
   Nové predmety činnosti:
   ofsetová tlač a sieťotlač
   vydavateľská činnosť
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava 811 09
   14.11.1995Zrušené obchodné meno:
   KOMP/PRINT Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   ofsetová tlač všetkého druhu tlačovín, sieťotlač všetkého druhu tlačovín, ďalšie polygrafické a tlačiarenské práce vrátane obslužných činností, vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Matej Smrek
   12.06.1992Noví spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Matej Smrek
   11.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.11.1990Nové obchodné meno:
   KOMP/PRINT Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ofsetová tlač všetkého druhu tlačovín, sieťotlač všetkého druhu tlačovín, ďalšie polygrafické a tlačiarenské práce vrátane obslužných činností, vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané
   Noví spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia