Utwórz fakturę

E L T E R M - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy E L T E R M
PIN 00686085
TIN 2020342126
Numer VAT SK2020342126
Data utworzenia 22 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E L T E R M
Závadská 6
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 925 804 €
Zysk 45 199 €
Dane kontaktowe
E-mail elterm@elterm.sk
Telefon(y) 0336422124, 0336422539
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,700,428
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 937,488
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,419
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,419
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 118,984
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 30,975
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 74,928
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,081
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 815,085
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 331,825
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 483,260
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 757,374
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 306,173
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 215,587
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 25,869
3. Produkty (123) - /194/ 64,717
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 25,293
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 25,293
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,293
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 185,138
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 180,828
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,828
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,310
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 240,770
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,218
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 230,552
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,566
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,436
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 3,130
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,700,428
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,465,846
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,958
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 15,958
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,394,731
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,394,731
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,199
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 234,582
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,932
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,932
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 227,307
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,644
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,644
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 195,409
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,807
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,425
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,716
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,306
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,343
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,343
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 956,055
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 925,804
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 399,246
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 518,846
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -9,948
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,660
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 889,083
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 293,374
D. Usług (účtová grupa 51) 197,734
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 371,279
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 269,522
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 88,370
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,387
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,795
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,346
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,346
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,047
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,508
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 36,721
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 417,036
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21,358
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20,300
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20,300
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 1,055
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,534
O. Walutowe straty (563) 42
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,492
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 17,824
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 54,545
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,346
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,346
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 45,199
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00686085 TIN: 2020342126 Numer VAT: SK2020342126
 • Zarejestrowana siedziba: E L T E R M, Závadská 6, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vendelín Kukučka riaditeľ Závadská 6 Bratislava 21.06.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vendelín Kukučka 3 120 € (31.3%) Závadská 6 Bratislava
  Marian Gelinger 1 328 € (13.3%) Malacky 901 01
  Ing. Jozef Jendrišák 5 510 € (55.3%) Bachfeld 6 Lampertheim 686 23 SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Kukučka Závadská 6 Bratislava 831 06
   Marian Gelinger Kalista Orgoňa 11 Malacky 901 01
   Ing. Jozef Jendrišák Bachfeld 6 Lampertheim 686 23 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Kukučka - riaditeľ Závadská 6 Bratislava
   20.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Marian Gelinger Š. Majora 11 Malacky
   Ing. Vendelín Kukučka Závadská 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jendrišák Landwehrstrasse 14 Mannheim 6800 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Kukučka - riaditeľ Závadská 6 Bratislava
   28.05.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   projektovanie, výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení, strojov, prístrojov, výrobkov spotrebnej a priemyselnej elektroniky
   výroba, montáž a opravy vykurovacích a vzduchotechnických zariadení
   konštrukcia a výroba kovových výrobkov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vendelín Kukučka - riaditeľ Závadská 6 Bratislava
   27.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, kúpa a predaj tovaru priemyselného a spotrebného charakteru
   sprostredkovacia, kooperačná a obchodnoservisná činnosť súvisiaca s realizáciou výroby a montáže týchto prác
   vývojové a konštrukčné práce, priemyselná projekčná činnosť, marketing, poskytovanie služieb a poradenská a školiaca činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.11.1990Nové obchodné meno:
   E L T E R M, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Závadská 6 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, kúpa a predaj tovaru priemyselného a spotrebného charakteru
   sprostredkovacia, kooperačná a obchodnoservisná činnosť súvisiaca s realizáciou výroby a montáže týchto prác
   vývojové a konštrukčné práce, priemyselná projekčná činnosť, marketing, poskytovanie služieb a poradenská a školiaca činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Noví spoločníci:
   Marian Gelinger Š. Majora 11 Malacky
   Ing. Vendelín Kukučka Závadská 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jendrišák Landwehrstrasse 14 Mannheim 6800 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia