Utwórz fakturę

ULYSSES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.05.2016
Basic information
Nazwa firmy ULYSSES
PIN 00686441
TIN 2020332270
Numer VAT SK2020332270
Data utworzenia 02 sierpień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ULYSSES
Tupého 19
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 295 766 €
Zysk -82 966 €
Dane kontaktowe
E-mail ulysses@ulysses.sk
Telefon(y) kom. +421911702956, +421911702649, +421911702953, +421911702957
Nr(y) faksu 0262801574
Date of updating data: 27.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 105,667
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 830
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 830
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 830
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 104,134
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 92,899
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 92,575
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,575
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 324
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,235
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,511
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,724
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 703
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 703
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 105,667
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -280,912
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 51,128
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 51,128
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 331,939
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,224
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,224
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -7,469
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -7,469
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -583,768
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -583,768
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -82,966
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 386,579
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,158
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,158
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 378,421
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 332,722
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332,722
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 28,600
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,830
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,125
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,144
Date of updating data: 27.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 295,766
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 295,766
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 295,766
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 375,508
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 78,367
D. Usług (účtová grupa 51) 249,016
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 46,295
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 34,478
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,381
4. Koszty społeczne (527, 528) 436
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,223
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 607
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -79,742
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -31,617
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,265
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,265
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,264
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -82,006
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -82,966
Date of updating data: 27.05.2016
Date of updating data: 27.05.2016