Utwórz fakturę

N-ESCOOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.01.2017
Basic information
Nazwa firmy N-ESCOOP
Stan Zniszczono
PIN 00686794
TIN 2020332347
Numer VAT SK2020332347
Data utworzenia 14 sierpień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba N-ESCOOP
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 478 €
Zysk 4 153 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421908755844, +421905263106
Date of updating data: 24.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 779,367
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,300
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,300
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,300
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 760,228
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 512,617
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 512,617
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 245,717
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,812
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,812
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 238,905
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,894
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 474
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,420
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,839
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 179
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,660
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 779,367
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 74,604
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,705
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,705
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 763
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 763
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -37,017
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,867
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -51,884
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,153
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 705,074
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 316
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 316
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 709,635
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 784
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 784
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 707,805
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,046
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -4,877
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -311
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -311
Date of updating data: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,478
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,478
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,478
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,579
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,436
D. Usług (účtová grupa 51) 13,843
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 233
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,067
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,899
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,199
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,324
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,321
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 110
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 110
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,214
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,113
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,153
Date of updating data: 24.01.2017
Date of updating data: 24.01.2017
 • PIN :00686794 TIN: 2020332347 Numer VAT: SK2020332347
 • Zarejestrowana siedziba: N-ESCOOP, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 sierpień 1990
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.01.2017Zrušené obchodné meno:
   N-ESCOOP, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   11.02.2009Nové obchodné meno:
   N-ESCOOP, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   14.08.1990Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným