Utwórz fakturę

AD REAL INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AD REAL INVEST
PIN 00687219
TIN 2020327870
Numer VAT SK2020327870
Data utworzenia 12 wrzesień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AD REAL INVEST
Pod Strážami 13/A
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 242 783 €
Zysk 2 801 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0220743444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,295,561
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 704,855
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 704,855
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 294,452
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 295,954
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 101,669
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 12,780
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 588,231
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 572,561
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 552,568
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 552,568
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,993
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,670
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,157
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,513
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,475
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,475
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,295,561
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 748,505
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 710,351
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 710,351
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,584
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,584
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,935
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,935
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 23,834
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 406,537
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -382,703
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,801
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 545,909
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,084
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,084
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 514,631
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,836
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,836
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 475,178
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,169
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,046
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,742
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,660
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,612
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,612
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 28,582
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,147
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,147
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 226,772
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 242,783
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 226,772
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,511
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,044
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,715
D. Usług (účtová grupa 51) 103,320
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 66,164
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 48,488
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,389
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,287
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,615
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,519
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,519
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,291
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -470
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,890
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,261
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 117,737
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,363
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,363
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8,363
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 340
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 143
2. Pozostałe koszty (562A) 143
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 196
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 8,023
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,762
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,801
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00687219 TIN: 2020327870 Numer VAT: SK2020327870
 • Zarejestrowana siedziba: AD REAL INVEST, Pod Strážami 13/A, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 wrzesień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Alena Nováková Na Slavíne 10 Bratislava 811 06 27.08.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Alena Nováková 710 351 € (100%) Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ďuriš Potočná 27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.05.2006
   27.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Novák Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   08.11.2011Nové sidlo:
   Pod Strážami 13/A Bratislava 831 01
   07.11.2011Zrušené sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06
   04.06.2008Nové sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06
   03.06.2008Zrušené sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 816 25
   20.02.2007Nové sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 816 25
   19.02.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské luhy 17 Bratislava 821 05
   04.07.2006Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovného poradcu
   13.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ďuriš Potočná 27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.05.2006
   12.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Královič Rajecká 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2004
   17.03.2005Nové obchodné meno:
   AD REAL INVEST, s.r.o.
   16.03.2005Zrušené obchodné meno:
   JOPA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   27.08.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Alena Nováková Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Alena Nováková Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   26.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   22.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Královič Rajecká 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2004
   21.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   25.05.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   24.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   12.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   11.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   30.03.2000Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   vodoinštalatérstvo
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   31.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   28.05.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   maloobchod a veľkoobchod so stavebným materiálom, stavebnými potrebami a stavebnou technikou
   poradenská činnosť v oblasti výstavby úžitkových stavieb
   propagačná a reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti výroby, služieb a obchodu
   Noví spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   27.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť stavebným materiálom, stavebnými potrebami a stavebnou technikou
   2/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť potravinárskym tovarom
   3/ Stravovacie a občerstvovacie služby
   4/ Poradenská činnosť v oblasti výstavby úžitkových stavieb
   5/ Poskytovanie služieb v oblasti ivnestičnej výstavby
   6/ Vykonávanie cestnej prepravy v rozsahu predmetu činnosti
   7/ Výroba a predaj drevovýrobkov a kovovýrobkov
   8/ Predaj záhradkárskych potrieb a malej mechanizácie
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alena Kulichová Kartpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.1992Nové sidlo:
   Mlynské luhy 17 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   JUDr. Alena Kulichová Kartpatské nám. 4 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.08.1992Zrušené sidlo:
   Muškátova 6 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Jozef Palovčík Muškátova 6 Bratislava
   Hana Škrovanová Warynského 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.09.1990Nové obchodné meno:
   JOPA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Muškátova 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť stavebným materiálom, stavebnými potrebami a stavebnou technikou
   2/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť potravinárskym tovarom
   3/ Stravovacie a občerstvovacie služby
   4/ Poradenská činnosť v oblasti výstavby úžitkových stavieb
   5/ Poskytovanie služieb v oblasti ivnestičnej výstavby
   6/ Vykonávanie cestnej prepravy v rozsahu predmetu činnosti
   7/ Výroba a predaj drevovýrobkov a kovovýrobkov
   8/ Predaj záhradkárskych potrieb a malej mechanizácie
   Noví spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Jozef Palovčík Muškátova 6 Bratislava
   Hana Škrovanová Warynského 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia