Utwórz fakturę

KOMPASS Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KOMPASS Slovakia
PIN 00687774
TIN 2020318905
Numer VAT SK2020318905
Data utworzenia 19 wrzesień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba KOMPASS Slovakia
Františkánske nám. 7
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 506 €
Zysk 6 964 €
Dane kontaktowe
E-mail mpass@kompass.sk
Telefon(y) 0254650352
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,209
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,147
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,449
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 613
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 25,209
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,597
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 87,632
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 87,632
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,882
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -83,881
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,964
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,612
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,412
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,924
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,149
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,339
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 22,506
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 14,506
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 14,386
C. Usług (účtová grupa 51) 7,807
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,579
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 8,120
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 6,699
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 196
M. Koszty oprocentowania (562) 18
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 178
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -196
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,924
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 6,964
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00687774 TIN: 2020318905 Numer VAT: SK2020318905
 • Zarejestrowana siedziba: KOMPASS Slovakia, Františkánske nám. 7, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 wrzesień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Samira Zadmard Lindenweg 1 Wilhering 4073 Rakúska republika 27.03.2015
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Samira Zadmard Lindenweg 1 Wilhering 4073 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.03.2015
   11.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Žilčayová - predseda Tupolevova 16 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 16.04.2009
   10.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Žilčayová - predseda Tupolevova 16 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 16.04.2009
   09.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Herczeg - predseda Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   RNDr. Katarína Vlčková - člen a riaditeľ Pečnianska 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.06.2006
   16.06.2006Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Katarína Vlčková - člen a riaditeľ Pečnianska 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.06.2006
   15.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Jenča - člen a riaditeľ Palárikova 12 Prešov 080 05 Vznik funkcie: 17.11.2005
   24.11.2005Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Jenča - člen a riaditeľ Palárikova 12 Prešov 080 05 Vznik funkcie: 17.11.2005
   23.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vít Biksadský Partizánska 27 Svätý Jur
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   RNDr. Ján Jenča - člen Palárikova 12 Prešov 080 05 Vznik funkcie: 05.05.2004
   Ing. Ján Labát Gorazdova 355 Bratislava 811 04
   12.06.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Jenča - člen Palárikova 12 Prešov 080 05 Vznik funkcie: 05.05.2004
   11.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Priečinský - riaditeľ Osuského 46 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 06.09.2003
   22.09.2003Nové sidlo:
   Františkánske nám. 7 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský Partizánska 27 Svätý Jur
   Mgr. Juraj Priečinský - riaditeľ Osuského 46 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 06.09.2003
   21.09.2003Zrušené sidlo:
   Panská 19 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský - riaditeľ Partizánska 27 Svätý Jur Skončenie funkcie: 05.09.2003
   M.Hopf Lautengartenstrasse 12 Basel 4010 Švajčiarsko Skončenie funkcie: 05.09.2003
   02.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   M. E. Neuenschwandner - člen Neuhaustrasse 4 Zürrich 8044 SRN
   23.01.1998Nové obchodné meno:
   KOMPASS Slovakia a.s.
   Nové sidlo:
   Panská 19 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   zber a spracovanie obchodných a finančných informácií o podnikateľských subjektoch automatizované spracovanie dát
   vydavateľská činnosť vo všetkých médiách
   prevádzkovanie on-line systémov s informáciami a reklamou
   poskytovanie a predaj informácií
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský - riaditeľ Partizánska 27 Svätý Jur Skončenie funkcie: 05.09.2003
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   Jozef Herczeg - predseda Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   Ing. Ján Labát Gorazdova 355 Bratislava 811 04
   22.01.1998Zrušené obchodné meno:
   KOMPASS CZECHO-SLOVAKIA, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Ružinovská 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Zber a spracovanie obchodných a finančných informácií o podnikateľských subjektoch v ČSFR. o ich výrobkoch, službách a ďaľších predmetoch ich obchodnej činnosti.
   2/ Predaj v predchádzajúcom odseku uvedených informácií na rôznych médiách /katalógy, diskety, pásky i pomocou prostriedkov výpočtovej a komunikačnej techniky/ vrátane know - how
   3/ Poradenské, sprostredkovateľské, prekladateľské činnosti spojené s vecným obsahom činností v odsekoch 1 a 2
   4/ Reklamné a propagčné činnosti súvisiace so získanými a predávanými informáciami ako i vlastnou činnosťou akciovej spoločnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský - člen Partizánska 27 Svätý Jur 900 21
   Ing. Marián Tkáč , CSc - člen Hraničiarov 18 Bratislava
   Jozef Herczeg - predseda: Rebgasse 45 Arlesheim 4144 Švajčiarsko
   12.11.1992Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský - člen Partizánska 27 Svätý Jur 900 21
   Jozef Herczeg - predseda: Rebgasse 45 Arlesheim 4144 Švajčiarsko
   11.11.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský - predseda Partizánska 27 Jur pri Bratislave
   Jozsef Herczeg - člen Rebgasse 45 Arlesheim 4144 Švajčiarsko
   19.09.1990Nové obchodné meno:
   KOMPASS CZECHO-SLOVAKIA, a. s.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1/ Zber a spracovanie obchodných a finančných informácií o podnikateľských subjektoch v ČSFR. o ich výrobkoch, službách a ďaľších predmetoch ich obchodnej činnosti.
   2/ Predaj v predchádzajúcom odseku uvedených informácií na rôznych médiách /katalógy, diskety, pásky i pomocou prostriedkov výpočtovej a komunikačnej techniky/ vrátane know - how
   3/ Poradenské, sprostredkovateľské, prekladateľské činnosti spojené s vecným obsahom činností v odsekoch 1 a 2
   4/ Reklamné a propagčné činnosti súvisiace so získanými a predávanými informáciami ako i vlastnou činnosťou akciovej spoločnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský - predseda Partizánska 27 Jur pri Bratislave
   Ing. Marián Tkáč , CSc - člen Hraničiarov 18 Bratislava
   Jozsef Herczeg - člen Rebgasse 45 Arlesheim 4144 Švajčiarsko
   M. E. Neuenschwandner - člen Neuhaustrasse 4 Zürrich 8044 SRN
   M.Hopf Lautengartenstrasse 12 Basel 4010 Švajčiarsko Skončenie funkcie: 05.09.2003