Utwórz fakturę

i + i print - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy i + i print
PIN 00688070
TIN 2020318960
Numer VAT SK2020318960
Data utworzenia 03 październik 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba i + i print
Mlynské Luhy 27
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 668 283 €
Zysk 141 717 €
Dane kontaktowe
E-mail office@iiprint.sk
Telefon(y) 0243412233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,861,602
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 838,855
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 838,855
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 119,976
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 517,565
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 199,820
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,494
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,007,616
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 35,536
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 14,222
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 21,314
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,874
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,874
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,874
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 765,491
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 675,317
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 675,317
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 90,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 174
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 204,715
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 904
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 203,811
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,131
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 15,131
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,861,602
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 388,611
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,197
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,197
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 237,394
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 237,394
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 141,717
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,452,426
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 111,428
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 61,647
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 49,781
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,097,564
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 918,105
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 918,105
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,394
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 39,209
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 27,651
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,169
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 79,036
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 26,356
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 26,356
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 217,078
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 20,565
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 20,565
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,302,714
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,668,283
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 3,270,631
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,083
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 14,257
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 297,376
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,936
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,471,928
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,144,037
D. Usług (účtová grupa 51) 1,221,856
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 850,717
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 619,275
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 213,839
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,603
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,619
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 197,321
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 197,321
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,689
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 368
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,321
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 196,355
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 951,078
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,747
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7,693
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7,693
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 54
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,022
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18,022
2. Pozostałe koszty (562A) 18,022
O. Walutowe straty (563) 61
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,939
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,275
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 183,080
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 41,363
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 31,158
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 10,205
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 141,717
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00688070 TIN: 2020318960 Numer VAT: SK2020318960
 • Zarejestrowana siedziba: i + i print, Mlynské Luhy 27, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 październik 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02 26.05.2006
  Gabriel Hošovský Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05 31.10.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miloš Novák 3 320 € (50%) Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
  Gabriel Hošovský 3 320 € (50%) Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Hošovský Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 31.10.2008
   04.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   26.05.2006Noví spoločníci:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   25.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Miloš Novák Prešnerova 56/4 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   29.04.2006Noví spoločníci:
   Miloš Novák Prešnerova 56/4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   28.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   12.11.1998Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 27 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Gabriel Hošovský Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   11.11.1998Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Gabriel Hošovský Veľký Lég 25 Lehnice
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   15.08.1996Noví spoločníci:
   Gabriel Hošovský Veľký Lég 25 Lehnice
   14.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Hošovský Homolova 5 Bratislava
   14.09.1994Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti polygrafie
   reklamná a propagačná činnosť
   tvorba grafických návrhov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a službieb
   vydávateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   13.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   a/ komplexná polygrafická výroba, sprostredkovanie polygrafickej výroby, sprostredkovanie kúpy a predaja polygrafických strojov a zariadení, surovín a materiálov
   b/ technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby
   c/ písmomaliarske, aranžérske a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, fotokopírovanie
   d/ reklamná a propagačná činnosť
   e/ nákup, výroba a predaj základných materiálov pre umeleckú činnosť
   f/ tvorba grafických a výtvarnodizajnerských diel a výrobkov
   g/ nákup a predaj umeleckých predmetov a potrieb
   h/ nákup a predaj použitých materiálov a surovín
   ch/komisionálne posudzovanie výtvarných a grafických diel
   i/ výroba, nákup, predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu použitých výrobkov
   j/ maloobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   k/ leasing v rozsahu predmetu činnosti.
   l/ vydavateľská a agentúrna činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1990Nové obchodné meno:
   i + i print spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ komplexná polygrafická výroba, sprostredkovanie polygrafickej výroby, sprostredkovanie kúpy a predaja polygrafických strojov a zariadení, surovín a materiálov
   b/ technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby
   c/ písmomaliarske, aranžérske a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, fotokopírovanie
   d/ reklamná a propagačná činnosť
   e/ nákup, výroba a predaj základných materiálov pre umeleckú činnosť
   f/ tvorba grafických a výtvarnodizajnerských diel a výrobkov
   g/ nákup a predaj umeleckých predmetov a potrieb
   h/ nákup a predaj použitých materiálov a surovín
   ch/komisionálne posudzovanie výtvarných a grafických diel
   i/ výroba, nákup, predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu použitých výrobkov
   j/ maloobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   k/ leasing v rozsahu predmetu činnosti.
   l/ vydavateľská a agentúrna činnosť
   Noví spoločníci:
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Gabriel Hošovský Homolova 5 Bratislava
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia