Utwórz fakturę

C G S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy C G S
PIN 00698202
TIN 2020298203
Numer VAT SK2020298203
Data utworzenia 26 wrzesień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C G S
Sasinkova 14
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 243 924 €
Zysk 27 719 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905457387, +421905712353, +421905530373, +421917601587
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 146,477
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,798
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,798
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,025
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,814
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,959
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 124,139
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 107
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 107
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,033
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,033
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,033
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 119,999
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 31
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 119,968
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,540
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,540
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 146,477
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,484
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 70,159
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 70,159
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,719
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,993
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,205
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,205
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 32,788
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,875
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,875
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,929
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,366
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 243,929
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 243,924
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 14,410
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 229,514
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 213,795
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,439
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,816
D. Usług (účtová grupa 51) 47,846
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 137,972
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 99,574
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,332
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,066
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,958
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,746
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,746
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,129
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 175,823
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,415
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,415
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,410
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27,719
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 0
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 0
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 0
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 27,719
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00698202 TIN: 2020298203 Numer VAT: SK2020298203
 • Zarejestrowana siedziba: C G S, Sasinkova 14, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 wrzesień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné 25.05.1993
  Ing. Ľubomír Guláš Tupolevova 22 Bratislava 25.05.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Antonín Cibulka 6 639 € (50%) 152 Blatné
  Ing. Ľubomír Guláš 6 639 € (50%) Tupolevova 22 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.04.1995Nové sidlo:
   Sasinkova 14 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   Noví spoločníci:
   RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné
   Ing. Ľubomír Guláš Tupolevova 22 Bratislava
   26.04.1995Zrušené sidlo:
   Sasinkova 4 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné
   Ing. Ľubomír Guláš Tulevova 22 Bratislava
   25.05.1993Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné
   Ing. Ľubomír Guláš Tupolevova 22 Bratislava
   24.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   technické zabezpečenie geodetických a kartografických prác
   tvorba a inštalácia programového vybavenia a technických prostriedkov spracovania a poskytovania informácií
   spracovanie informácií
   sprostredkovanie vykonávania geodetických a kartografických prác
   obchodná činnosť, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.09.1990Nové obchodné meno:
   C G S spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   technické zabezpečenie geodetických a kartografických prác
   tvorba a inštalácia programového vybavenia a technických prostriedkov spracovania a poskytovania informácií
   spracovanie informácií
   sprostredkovanie vykonávania geodetických a kartografických prác
   obchodná činnosť, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné
   Ing. Ľubomír Guláš Tulevova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia