Utwórz fakturę

DAD - TEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DAD - TEL
PIN 00698881
TIN 2020315968
Numer VAT SK2020315968
Data utworzenia 08 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DAD - TEL
Pavlovova 10
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 86 564 €
Zysk 5 110 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244883422
Nr(y) faksu 0244883422
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 46,934
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 45,312
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 21,777
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 21,777
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,260
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,260
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,260
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,275
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 73
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,202
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,622
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,622
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 46,934
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,848
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,108
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,108
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 26,028
2. Inne fundusze (427, 42X) 26,028
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,370
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,370
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,110
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,086
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 756
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 756
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,330
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,453
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,453
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,431
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,284
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,162
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 86,382
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 86,564
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 86,382
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 79,938
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,287
D. Usług (účtová grupa 51) 17,235
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 51,378
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 37,848
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,322
4. Koszty społeczne (527, 528) 208
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 434
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,604
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,626
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 59,860
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 557
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 557
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -556
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,070
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,110
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00698881 TIN: 2020315968 Numer VAT: SK2020315968
 • Zarejestrowana siedziba: DAD - TEL, Pavlovova 10, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava 15.07.1998
  Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava 15.07.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Juraj Derčalík 2 490 € (35.7%) Mraziarenská 1 Bratislava
  Juraj Ďurďovič 2 490 € (35.7%) Pavlovova 10 Bratislava
  Božena Ďurďovičová 996 € (14.3%) Pavlovova 10 Bratislava
  Beata Derčalíková 996 € (14.3%) Mraziarenská 1 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.12.2010Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s predajom zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   16.11.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu činnosti podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava), v zmysle Licencie na prevádzkovanie technickej služby vydanej KR PZ Bratislava
   15.11.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   15.07.1998Nové sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   Noví spoločníci:
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Mraziarenská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   14.07.1998Zrušené sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   20.06.1996Nové sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   sprostredkovateľská činnosť
   19.06.1996Zrušené sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava
   24.02.1994Nové obchodné meno:
   DAD - TEL, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Mraziarenská 1 Bratislava
   23.02.1994Zrušené obchodné meno:
   Derčalík & Ďurďovič spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Čiližská 1 Bratislava
   16.10.1992Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
   nákup a predaj rozličného tovaru
   elektorinštalatérstvo
   montáž a oprava telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Noví spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Čiližská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   15.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Projektovanie, dodávky, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie Tesla Liberec a oznamovacie zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu dodávateľským spôsobom.
   nákup, predaj a sprostredkovanie zariadenia a materiálu potrebného k našej činnosti, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpsov
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.11.1990Nové obchodné meno:
   Derčalík & Ďurďovič spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Projektovanie, dodávky, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie Tesla Liberec a oznamovacie zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu dodávateľským spôsobom.
   nákup, predaj a sprostredkovanie zariadenia a materiálu potrebného k našej činnosti, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpsov
   Noví spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia