Utwórz fakturę

VALLIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VALLIS
PIN 00698954
TIN 2021393979
Data utworzenia 09 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VALLIS
Bajkalská 25
82718
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 860 €
Zysk 4 307 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,886
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,493
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,493
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,493
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,393
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,393
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,343
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 50
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,886
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,149
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,095
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,873
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,968
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,307
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,035
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,035
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,555
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,860
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,860
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,860
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1
D. Usług (účtová grupa 51) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,859
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,859
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -72
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,787
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,307
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00698954 TIN: 2021393979
 • Zarejestrowana siedziba: VALLIS, Bajkalská 25, 82718, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ľubomír Kudlička Mierová 62 Bratislava 19.07.1999
  Ján Takáč Hlboká 9 Bratislava 19.07.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ľubomír Kudlička 6 640 € (50%) Mierová 62 Bratislava
  Ján Takáč 6 640 € (50%) Hlboká 9 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.07.1999Noví spoločníci:
   Ľubomír Kudlička Mierová 62 Bratislava
   Ján Takáč Hlboká 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Kudlička Mierová 62 Bratislava
   Ján Takáč Hlboká 9 Bratislava
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   František Jánoška Americká 5 Bratislava
   Ľubomír Kudlička Ventúrska 267/5 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Ján Takáč Ambroseho 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Jánoška Americká 5 Bratislava
   Ľubomír Kudlička Ventúrska 267/5 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Ján Takáč Ambroseho 1 Bratislava
   15.08.1997Nové predmety činnosti:
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   factoring a forfaiting /realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti/
   14.08.1995Nové obchodné meno:
   VALLIS, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť a výroba reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   nákup a predaj motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   František Jánoška Americká 5 Bratislava
   Ľubomír Kudlička Ventúrska 267/5 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Ján Takáč Ambroseho 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Jánoška Americká 5 Bratislava
   Ľubomír Kudlička Ventúrska 267/5 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Ján Takáč Ambroseho 1 Bratislava
   13.08.1995Zrušené obchodné meno:
   TAMAGO, spoločnosť s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hruškova 54 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba reklamy, reklamná činnosť výrobkov a služieb pre právnické a fyzické osoby.
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Gombár Nejedlého 5 Bratislava
   Jozef Malenovský Okružná 28 Bratislava
   Ján Takáč Klimkovičová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.11.1990Nové obchodné meno:
   TAMAGO, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Hruškova 54 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba reklamy, reklamná činnosť výrobkov a služieb pre právnické a fyzické osoby.
   Noví spoločníci:
   Róbert Gombár Nejedlého 5 Bratislava
   Jozef Malenovský Okružná 28 Bratislava
   Ján Takáč Klimkovičová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia