Utwórz fakturę

ITNets - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ITNets
PIN 00699471
TIN 2020341378
Numer VAT SK2020341378
Data utworzenia 21 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ITNets
Tilgnerova 13
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 304 170 €
Zysk 2 365 €
Dane kontaktowe
E-mail itnets@itnets.sk
Telefon(y) 0903486387, 0903774447, 0903774567, 0911774448, 0911484163
Telefon(y) kom. 0903486387, 0903774447, 0903774567, 0911774448, 0911484163
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 94,474
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 94,474
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -55,036
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,858
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,461
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,304
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,417
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,516
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 169,332
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,850
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 962
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -6,116
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,365
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 165,482
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 771
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 162,587
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 142,388
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 16,129
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,457
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,613
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,124
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 304,170
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 200,768
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 103,402
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 299,715
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 183,121
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,857
C. Usług (účtová grupa 51) 27,301
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 49,513
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 766
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 22,877
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 280
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,455
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 77,891
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 479
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 479
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,607
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,607
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,128
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,327
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 962
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,365
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015