Utwórz fakturę

DYNAMIC AGES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DYNAMIC AGES
PIN 00699551
TIN 2020316595
Numer VAT SK2020316595
Data utworzenia 29 listopad 1990
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba DYNAMIC AGES
Kozia 16
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 650 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 46,974
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 46,974
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 46,974
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,974
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 423
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,485
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,842
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 64,948
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,948
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 64,948
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 109
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 133
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 64,706
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 5,650
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 5,650
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 18,589
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,388
C. Usług (účtová grupa 51) 4,297
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 741
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 12,074
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 89
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -12,939
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -35
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,545
M. Koszty oprocentowania (562) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,544
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,545
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -14,484
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) -14,484
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015