Utwórz fakturę

Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC
PIN 00699705
TIN 2020291581
Numer VAT SK2020291581
Data utworzenia 07 styczeń 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC
Kľukatá 25
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 200 682 €
Zysk -4 632 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,592
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,592
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,592
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,344
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 344
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 906
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,960
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 16,936
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,537
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 4,866
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,632
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,399
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 9,067
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,030
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,023
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 332
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 200,682
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,157
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 189,469
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,056
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 203,060
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 10,874
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,591
C. Usług (účtová grupa 51) 182,679
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,400
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 361
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,378
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,482
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 913
N. Walutowe straty (563) 75
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 838
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -912
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,290
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,342
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -4,632
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00699705 TIN: 2020291581 Numer VAT: SK2020291581
 • Zarejestrowana siedziba: Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, Kľukatá 25, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Karolína Halenárová Hanulova 9/1831 Bratislava 841 01 25.02.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Ráž 6 639 € (100%) Kľukatá 25 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Karolína Halenárová Hanulova 9/1831 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.02.2009
   19.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Barbora Rážová Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Ráž Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Mgr. Barbora Rážová Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   14.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Barbora Rážová Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   07.09.1999Nové predmety činnosti:
   organizovanie a usporiadavanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav
   sprostredkovanie-agentúra pre hostesky a modeling
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Barbora Rážová Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Barbara Rážová Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.07.1996Nové sidlo:
   Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Jozef Ráž Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Barbara Rážová Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Ráž Kľukatá 25 Bratislava 821 05
   21.07.1996Zrušené sidlo:
   Myjavská 5 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Július Kinček Švermova 5 Bratislava
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Kinček Švermova 5 Bratislava
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   21.07.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   výroba propagačných materiálov a merkantilu a ich rozširovanie
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Kinček Švermova 5 Bratislava
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   20.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií, materiálov a merkantilu všetkých tematických skupín, gramoplatní, kaziet a iných nosičov zvukových a obrazových záznamov v slovenskom i v cudzích jazykoch, nadobúdanie vydavateľských práv všetkých druhov a nakladanie s nimi v zmysle predpisov, zabezpečovanie ďaľších činností zameraných na prosperitu spoločnosti podľa potrieb trhu a noriem ČSFR.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.01.1991Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo SLOVAKIA GT MUSIC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Myjavská 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií, materiálov a merkantilu všetkých tematických skupín, gramoplatní, kaziet a iných nosičov zvukových a obrazových záznamov v slovenskom i v cudzích jazykoch, nadobúdanie vydavateľských práv všetkých druhov a nakladanie s nimi v zmysle predpisov, zabezpečovanie ďaľších činností zameraných na prosperitu spoločnosti podľa potrieb trhu a noriem ČSFR.
   Noví spoločníci:
   Július Kinček Švermova 5 Bratislava
   Jozef Ráž Trenčianska 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia