Utwórz fakturę

SYNERGIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SYNERGIA
PIN 00894036
TIN 2020295750
Numer VAT SK2020295750
Data utworzenia 11 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SYNERGIA
Ulica Svornosti 16/12230
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 86 159 €
Zysk 75 112 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 124,970
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 124,934
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 124,355
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 61,230
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,230
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 125
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 63,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 579
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 280
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 299
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 36
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 36
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 124,970
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,293,663
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 225,760
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 225,760
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 22,789
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 22,789
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,617,324
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 369,955
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,987,279
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,112
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,418,633
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 82
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 82
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,418,551
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,416,511
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,416,511
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 505
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 350
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,185
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 86,159
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 86,159
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 149
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 86,010
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,108
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 122
D. Usług (účtová grupa 51) 3,737
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,242
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,282
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,915
4. Koszty społeczne (527, 528) 45
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -6,004
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,000
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 76,051
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 82,300
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 236
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 236
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 236
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 108
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 108
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 128
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 76,179
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,067
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,067
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 75,112
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00894036 TIN: 2020295750 Numer VAT: SK2020295750
 • Zarejestrowana siedziba: SYNERGIA, Ulica Svornosti 16/12230, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PharmDr. Ján Holec predseda Poničanova 5 Nitra 949 01 01.06.2003
  Mgr. Hilda Némethová člen Veľkoblahovská cesta 1002/45 Dunajská Streda 929 01 08.04.2009
  Mgr. Michaela Segiňová člen jána Vojtaššáka 3148/8 Žilina 010 08 13.12.2010
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.12.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michaela Segiňová - člen jána Vojtaššáka 3148/8 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 13.12.2010
   28.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer Podháj 84 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 01.06.2003
   29.05.2009Nové sidlo:
   Ulica Svornosti 16/12230 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Hilda Némethová - člen Veľkoblahovská cesta 1002/45 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 08.04.2009
   28.05.2009Zrušené sidlo:
   Ulica Svornosti 16/12230 Bratislava 825 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Koprda Družstevná 19A Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 01.06.2003
   13.09.2007Nové sidlo:
   Ulica Svornosti 16/12230 Bratislava 825 61
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Koprda Družstevná 19A Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 01.06.2003
   12.09.2007Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Koprda Športová 4 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 01.06.2003
   07.02.2007Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 02
   06.02.2007Zrušené sidlo:
   Brestová 14 Bratislava 821 02
   28.08.2003Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Ján Holec - predseda Poničanova 5 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.06.2003
   Ing. Peter Koprda Športová 4 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 01.06.2003
   PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer Podháj 84 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 01.06.2003
   27.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Michael Johann Knoll - člen predstavenstva Drotárska cesta 54 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 25.03.2002 Skončenie funkcie: 01.06.2003
   Ing. Alexej Murín - člen predstavenstva Na Hrebienku 7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 28.11.1994 Skončenie funkcie: 01.06.2003
   Ing. Štefan Murín - predseda predstavenstva Na Hrebienku 7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.03.1991 Skončenie funkcie: 01.06.2003
   08.08.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod a distribúcia farmaceutických výrobkov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Michael Johann Knoll - člen predstavenstva Drotárska cesta 54 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 25.03.2002 Skončenie funkcie: 01.06.2003
   Ing. Alexej Murín - člen predstavenstva Na Hrebienku 7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 28.11.1994 Skončenie funkcie: 01.06.2003
   Ing. Štefan Murín - predseda predstavenstva Na Hrebienku 7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 11.03.1991 Skončenie funkcie: 01.06.2003
   07.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj rúd a kovov, priemyselného tovaru, spotrebného tovaru a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Makyta - člen 1. mája 100/16 Malacky Skončenie funkcie: 25.03.2002
   Štefan Murín - predseda Na Hrebienku 7 Bratislava
   Ing. Alexej Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   16.01.1995Nové sidlo:
   Brestová 14 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Makyta - člen 1. mája 100/16 Malacky Skončenie funkcie: 25.03.2002
   15.01.1995Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 820 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michail Otdeľnov - podpredseda Zelenyj per. dom 89 Moskva Rusko
   17.05.1993Nové obchodné meno:
   SYNERGIA a.s.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj rúd a kovov, priemyselného tovaru, spotrebného tovaru a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexej Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Michail Otdeľnov - podpredseda Zelenyj per. dom 89 Moskva Rusko
   16.05.1993Zrušené obchodné meno:
   SYNERGIA ú.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   6.investičná a stavebná činnosť
   5.výroba činnosť
   4.výskum, vývoj, výroba a prenájom progresívnych technológií a technických zariadení
   3.sprostredkovanie a poradenstvo pre československé právnické a fyzické osoby
   2.marketing, komerčná a reklamná činnosť
   1.vnútorný a zahraničný obchod
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexej Murín - generálny riaditeľ Na Hrebienku 7 Bratislava
   Michail Otdelnov - podpredseda Narodnaja 7 Moskva Rusko
   Michail Otdeľnov Zelenyj per. dom 89 Moskva Rusko
   26.10.1992Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 820 00
   25.10.1992Zrušené sidlo:
   Na Hrebienku 7 Bratislava
   11.03.1991Nové obchodné meno:
   SYNERGIA ú.s.
   Nové sidlo:
   Na Hrebienku 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   6.investičná a stavebná činnosť
   5.výroba činnosť
   4.výskum, vývoj, výroba a prenájom progresívnych technológií a technických zariadení
   3.sprostredkovanie a poradenstvo pre československé právnické a fyzické osoby
   2.marketing, komerčná a reklamná činnosť
   1.vnútorný a zahraničný obchod
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Murín - predseda Na Hrebienku 7 Bratislava
   Ing. Alexej Murín - generálny riaditeľ Na Hrebienku 7 Bratislava
   Michail Otdelnov - podpredseda Narodnaja 7 Moskva Rusko
   Michail Otdeľnov Zelenyj per. dom 89 Moskva Rusko