Utwórz fakturę

Výskumno - vývojový ústav pozemných stavieb Atypa, štátny podnik - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Výskumno - vývojový ústav pozemných stavieb Atypa, štátny podnik
Stan Zniszczono
PIN 00894451
Data utworzenia 01 lipiec 1991
Company category Štátny podnik
Zarejestrowana siedziba Výskumno - vývojový ústav pozemných stavieb Atypa, štátny podnik
Pestovateľská 2
82104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00894451
 • Zarejestrowana siedziba: Výskumno - vývojový ústav pozemných stavieb Atypa, štátny podnik, Pestovateľská 2, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 lipiec 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.04.1997Zrušené obchodné meno:
   Výskumno - vývojový ústav pozemných stavieb Atypa, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   zámočníctvo
   projektová činnosť v odbore pozemné stavby
   statika
   vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
   výroba stierkových maliarskych a náterových tovarov
   obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   prenájom prístrojov a zariadení
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkovej služby - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Aloiz Salaj , CSc. Kutlíkova 3 Bratislava
   18.01.1996Nové sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   zámočníctvo
   projektová činnosť v odbore pozemné stavby
   statika
   vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
   výroba stierkových maliarskych a náterových tovarov
   obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   prenájom prístrojov a zariadení
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkovej služby - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   17.01.1996Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku sú výskumno-vývojové práce pre realizáciu objektov so zníženou energetickou náročnosťou štatistické a technologické overovanie sta- vebných dielov, noralizačná a štandardizačná činnosť v oblasti skúšobníctva ultrazvukovými metódami, konštrukčno-projekčná a inžinierska činnosť, výroba panelových rodinných domov SELAM, výroba prvkov malej a drobnej architektúry a obchodná činnosť. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti. Uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   01.07.1991Nové obchodné meno:
   Výskumno - vývojový ústav pozemných stavieb Atypa, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti štátneho podniku sú výskumno-vývojové práce pre realizáciu objektov so zníženou energetickou náročnosťou štatistické a technologické overovanie sta- vebných dielov, noralizačná a štandardizačná činnosť v oblasti skúšobníctva ultrazvukovými metódami, konštrukčno-projekčná a inžinierska činnosť, výroba panelových rodinných domov SELAM, výroba prvkov malej a drobnej architektúry a obchodná činnosť. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplývajúce zo základného predmetu činnosti. Uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Aloiz Salaj , CSc. Kutlíkova 3 Bratislava