Utwórz fakturę

VITAPACE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Nazwa firmy VITAPACE
PIN 00895679
TIN 2020299886
Numer VAT SK2020299886
Data utworzenia 22 październik 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VITAPACE
Radvanská 4
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 45 114 €
Zysk -6 095 €
Dane kontaktowe
E-mail vitapace@zoznam.sk
Telefon(y) 0254415875, 0908924225
Telefon(y) kom. 0905631061, 0908924225
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 43,792
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 43,792
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 41,753
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 35,114
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,114
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,639
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,039
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 168
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,871
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 43,792
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,314
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,770
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,095
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,478
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 40,478
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 37,899
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,899
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,417
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,162
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 45,114
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 45,114
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 45,114
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,067
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 38,936
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 457
D. Usług (účtová grupa 51) 3,274
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,400
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,450
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,897
4. Koszty społeczne (527, 528) 53
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,953
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,447
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 182
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 182
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -182
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,135
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,095
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016