Utwórz fakturę

AMPLA POLYGRAFIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AMPLA POLYGRAFIA
PIN 00895709
TIN 2020297224
Numer VAT SK2020297224
Data utworzenia 16 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AMPLA POLYGRAFIA
Kúkoľova 1
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 783 038 €
Zysk -1 825 €
Dane kontaktowe
E-mail sales@ampla.sk
witryna internetowa http://www.ampla.sk
Telefon(y) +421243711527, +421243711115, +421243712210
Nr(y) faksu 0243712210
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 780,444
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 42,499
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 42,499
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 39,167
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,916
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,416
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 732,807
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 347,477
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 207,786
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 57,196
3. Produkty (123) - /194/ 70,925
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,570
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 7,958
8. Podatek odroczony należności (481A) 7,958
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 372,996
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 354,359
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 354,359
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 39
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 18,598
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,376
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,826
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,550
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,138
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,138
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 780,444
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 221,117
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 53,111
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 53,111
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,105
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 53,263
2. Inne fundusze (427, 42X) 53,263
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 114,463
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 572,991
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -458,528
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,825
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 559,327
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 36,119
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 30,142
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,977
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 452,837
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 379,357
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 379,357
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,535
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,157
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,762
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,026
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 70,371
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,562,883
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,783,038
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 110,878
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,446,466
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,539
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -7,096
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 25,572
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 201,679
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,776,645
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 79,740
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,200,185
D. Usług (účtová grupa 51) 122,086
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 164,257
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 117,593
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,088
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,576
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 854
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,782
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,782
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 203,741
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,393
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 153,776
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,338
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 870
2. Pozostałe koszty (562A) 870
O. Walutowe straty (563) 779
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,689
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,338
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,055
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,825
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00895709 TIN: 2020297224 Numer VAT: SK2020297224
 • Zarejestrowana siedziba: AMPLA POLYGRAFIA, Kúkoľova 1, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. František Tomík Cyprichova 8 Bratislava 831 54 25.09.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. František Tomík 30 804 € (58%) Cyprichova 8 Bratislava 831 54
  Ing. Peter Šteruský 9 029 € (17%) Červenákova 11 Bratislava
  Ing. Marián Brúder - ARTEXT 13 278 € (25%) Uhrinská 19 Bratislava 831 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.02.2009Nové obchodné meno:
   AMPLA POLYGRAFIA, spol. s r. o.
   09.02.2009Zrušené obchodné meno:
   AMPLA POLYGRAFIA, spol. s r. o. /AMPLA POLYGRAFIA Ltd v anglickom jazyku/
   28.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Jarmila Dolejšiová Pračanská 65 Bratislava
   10.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Marián Brúder - ARTEXT Uhrinská 19 Bratislava 831 07
   09.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Poľnohospodárske družstvo Vajnory Hospodárska 9 Bratislava 831 07
   25.09.2001Nové sidlo:
   Kúkoľova 1 Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   Ing. František Tomík Cyprichova 8 Bratislava 831 54
   Poľnohospodárske družstvo Vajnory Hospodárska 9 Bratislava 831 07
   Jarmila Dolejšiová Pračanská 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Tomík Cyprichova 8 Bratislava 831 54
   24.09.2001Zrušené sidlo:
   Kúkoľova Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   RD Bratislava-Vajnory Roľnícka 9 Bratislava
   Swedish Offsetplates AB POB 30003 Stockholm Švédske kráľovstvo
   Ing. Jozef Dolejší Pračanská 64 Bratislava 831 07
   Anders Lovstedt Nybrogatan 40 Stockholm Švédske kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Anders Lovstedt Nybrogatan 40 Stockholm Švédske kráľovstvo prechodný pobyt na území SR : Bradlianska 7 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Dolejší Pračanská 64 Bratislava 831 07
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   14.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   13.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Ing. Jaroslav Veselý Furdekova 6 Bratislava
   09.01.1995Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   24.08.1993Nové sidlo:
   Kúkoľova Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   RD Bratislava-Vajnory Roľnícka 9 Bratislava
   Swedish Offsetplates AB POB 30003 Stockholm Švédske kráľovstvo
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Ing. Jaroslav Veselý Furdekova 6 Bratislava
   Anders Lovstedt Nybrogatan 40 Stockholm Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šteruský Červenákova 11 Bratislava
   Anders Lovstedt Nybrogatan 40 Stockholm Švédske kráľovstvo prechodný pobyt na území SR : Bradlianska 7 Bratislava
   23.08.1993Zrušené sidlo:
   Kúkoľova Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   JRD 20. výročia SNP Bratislava-Vajnory Hospodárska 9 Bratislava
   Swedish offsetplates Aktiebolag Box 30003 stockholm SRN
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava
   Ing. Peter Šteruský Červenákova II Bratislava
   Ing. Jaroslav Veselý Zetkinovej 66 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.11.1990Nové obchodné meno:
   AMPLA POLYGRAFIA, spol. s r. o. /AMPLA POLYGRAFIA Ltd v anglickom jazyku/
   Nové sidlo:
   Kúkoľova Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba ofsetových tlačových platní
   výroba materiálov a prípravkov pre polygrafický priemysel
   predaj ofsetových tlačových platní, vyrobených materiálov a prípravok pre polygrafický priemysel
   technicko - poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   JRD 20. výročia SNP Bratislava-Vajnory Hospodárska 9 Bratislava
   Swedish offsetplates Aktiebolag Box 30003 stockholm SRN
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava
   Ing. Peter Šteruský Červenákova II Bratislava
   Ing. Jaroslav Veselý Zetkinovej 66 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia