Utwórz fakturę

ALFA DEVÍN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALFA DEVÍN
PIN 00895784
TIN 2020334844
Numer VAT SK2020334844
Data utworzenia 21 listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALFA DEVÍN
Kozičova 9
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 784 018 €
Zysk 7 253 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265730412, 0905614690
Telefon(y) kom. 0905614690
Nr(y) faksu 0265730539
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 761,408
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,521
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,521
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 17,900
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,621
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 513,802
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 66,405
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 66,405
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 408,866
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 408,866
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 408,866
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 38,531
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,865
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32,666
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 218,085
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 218,085
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 761,408
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,711
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,916
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,916
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 96,214
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 96,214
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,253
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 636,697
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,785
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,785
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 632,912
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 26,969
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,969
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 584,856
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,149
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,803
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,135
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,784,018
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 201,873
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,582,145
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,774,015
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 150,743
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 447,228
D. Usług (účtová grupa 51) 1,052,159
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 119,109
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 80,925
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,502
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,682
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,172
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,604
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,604
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,003
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 133,888
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 578
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 574
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 327
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 327
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 251
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,254
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,001
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,001
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,253
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00895784 TIN: 2020334844 Numer VAT: SK2020334844
 • Zarejestrowana siedziba: ALFA DEVÍN, Kozičova 9, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 listopad 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Achim Fridrik Kozičova 9 Bratislava 841 10 01.04.2006
  Ing. Kamil Frimmel Rytierska 7 Bratislava 06.10.1993
  Ing. Ivan Bothgál Úzka 14/A Nitra 949 01 13.01.2006
  Ing. Bohumir Bolla Rumančekova 856/6 Bratislava 821 01 31.05.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Achim Fridrik 7 967 € (40%) Kozičova 9 Bratislava 841 10
  Ing. Kamil Frimmel 3 983 € (20%) Rytierska 7 Bratislava
  Ing. Bohumir Bolla 3 983 € (20%) Rumančekova 856/6 Bratislava 821 01
  Gabriela Skubincan 3 983 € (20%) St. Oakwille L6J 2N6 Canada
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Bothgál Úzka 14/A Nitra 949 01
   07.08.2007Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Frimmel Rytierska 7 Bratislava 841 10
   Ing. Bohumir Bolla Rumančekova 856/6 Bratislava 821 01
   Gabriela Skubincan Allan St. 147 St. Oakwille L6J 2N6 Canada
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohumir Bolla Rumančekova 856/6 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 31.05.2007
   06.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Frimmel Rytierska 7 Bratislava
   Gabriela Skubincan 147 Allan St. Oakwille L6J 3N6 Canada
   01.04.2006Noví spoločníci:
   Ing. Achim Fridrik Kozičova 9 Bratislava 841 10
   Ing. Ivan Bothgál Úzka 14/A Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Achim Fridrik Kozičova 9 Bratislava 841 10
   Ing. Ivan Bothgál Úzka 14/A Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.01.2006
   31.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Achim Fridrik Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Miroslav Rihák Blagoevova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Achim Fridrik Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Miroslav Rihák Blagoevova 20 Bratislava
   21.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Achim Fridrik Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Kamil Frimmel Rytierska 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Rihák Blagoevova 20 Bratislava
   Gabriela Skubincan 147 Allan St. Oakwille L6J 3N6 Canada
   20.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Achim Fridrik Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Kamil Frimmel Závadská 18 Bratislava
   Gabriela Skubincan 147 Allan St. Oakwille L6J 3N6 Canada
   24.03.1995Nové obchodné meno:
   ALFA DEVÍN spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Kozičova 9 Bratislava 841 05
   23.03.1995Zrušené obchodné meno:
   F & F STUD spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Závadská 18 Bratislava 831 06
   06.10.1993Nové obchodné meno:
   F & F STUD spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Achim Fridrik Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Kamil Frimmel Závadská 18 Bratislava
   Gabriela Skubincan 147 Allan St. Oakwille L6J 3N6 Canada
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Frimmel Rytierska 7 Bratislava
   Ing. Achim Fridrik Jungmanova 2 Bratislava
   Ing. Miroslav Rihák Blagoevova 20 Bratislava
   05.10.1993Zrušené obchodné meno:
   STÚD spločnosť s ručením obmedzeným F+F
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ stavebná výroba-nová výstavba, modernizácia, stavebná údržba, opravy a rekonštrukcia, pomocná stavebná výroba, sadovnícke krajinárske úpravy a údržba, výroba stavebných hmôt a zariadení
   b/ kúpa a predaj nehnuteľnosti a ich sprostredkovanie
   c/ sprostredkovanie kúpy a predaja technických zariadení a technického materiálu.
   d/ maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občnom a organizáciam /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   e/ služby občanom a organizáciam - sprostredkovateľské a iné služby.
   f/ vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej výroby za účelom obchodnej činnosti.
   g/ vykonávanie reštauračných a ubytovacích služieb.
   h/ zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Achim FRIDRIK Jungmanova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Kamil FRIMMEL Závadská 18 Bratislava 831 06
   Gabriela SKUBINCAN 147 Allan St. Oakwille L6J 3N6 Canada
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.1990Nové obchodné meno:
   STÚD spločnosť s ručením obmedzeným F+F
   Nové sidlo:
   Závadská 18 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ stavebná výroba-nová výstavba, modernizácia, stavebná údržba, opravy a rekonštrukcia, pomocná stavebná výroba, sadovnícke krajinárske úpravy a údržba, výroba stavebných hmôt a zariadení
   b/ kúpa a predaj nehnuteľnosti a ich sprostredkovanie
   c/ sprostredkovanie kúpy a predaja technických zariadení a technického materiálu.
   d/ maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občnom a organizáciam /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   e/ služby občanom a organizáciam - sprostredkovateľské a iné služby.
   f/ vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej výroby za účelom obchodnej činnosti.
   g/ vykonávanie reštauračných a ubytovacích služieb.
   h/ zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Achim FRIDRIK Jungmanova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Kamil FRIMMEL Závadská 18 Bratislava 831 06
   Gabriela SKUBINCAN 147 Allan St. Oakwille L6J 3N6 Canada
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia