Utwórz fakturę

POLYPRESS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy POLYPRESS
PIN 00895831
TIN 2020312085
Numer VAT SK2020312085
Data utworzenia 06 grudzień 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba POLYPRESS
Gessayova 45
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 145 €
Zysk 247 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421903645108
Telefon(y) kom. +421903645108
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 109,622
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 109,583
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,692
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,689
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 82,314
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 82,314
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,314
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,577
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,281
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,296
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 39
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 109,622
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,636
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 513
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 513
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,236
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,236
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 247
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 99,209
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 187
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 187
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 99,022
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,542
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,542
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 90,517
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 963
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 777
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 777
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 35,146
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,145
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,210
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,935
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,715
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 22,741
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,915
D. Usług (účtová grupa 51) 1,010
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,430
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,479
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 223
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 223
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -223
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,207
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 247
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00895831 TIN: 2020312085 Numer VAT: SK2020312085
 • Zarejestrowana siedziba: POLYPRESS, Gessayova 45, 85103, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 grudzień 1990
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Štefan Baláž Gessayova 45 Bratislava 15.04.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Štefan Baláž 3 320 € (50%) Gessayova 45 Bratislava
  Emília Dzúriková 3 320 € (50%) 1. mája 41 Modra
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.04.1998Noví spoločníci:
   Štefan Baláž Gessayova 45 Bratislava
   Emília Dzúriková 1. mája 41 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Baláž Gessayova 45 Bratislava
   14.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Štefan Baláž Béla Kuna 45 Bratislava
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   Miroslav Borovička K.Adlera 8 Bratislava
   Emília Dzúriková Béla Kuna 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baláž Béla Kuna 45 Bratislava
   18.10.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.10.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Borovička K.Adlera 8 Bratislava
   10.05.1993Nové obchodné meno:
   POLYPRESS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 45 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   distribúcia tlače
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baláž Béla Kuna 45 Bratislava
   Miroslav Borovička K.Adlera 8 Bratislava
   09.05.1993Zrušené obchodné meno:
   P O L Y P R E S S spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Béla Kúna 45 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie periodík
   distribúcia a predaj prostredníctvom kolportérov a predajných stánkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.12.1990Nové obchodné meno:
   P O L Y P R E S S spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Béla Kúna 45 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodík
   distribúcia a predaj prostredníctvom kolportérov a predajných stánkov
   Noví spoločníci:
   Štefan Baláž Béla Kuna 45 Bratislava
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   Miroslav Borovička K.Adlera 8 Bratislava
   Emília Dzúriková Béla Kuna 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia